Inez van Lamsweerde en Folkert de Jong bij Stichting dertien hectare

'Ctrl + Alt + Del, de toekomst nu', is the eighth exhibition of Stichting dertien hectare in the Brabant Heeswijk-Dinther.

Dertien hectare

Het dorpsleven verandert op maatschappelijk, cultureel en economisch vlak. Zo’n 26 kunstenaars reflecteren op deze veranderingen. De kunstwerken worden op bijzondere plekken geëxposeerd: in de supermarkt, in de voormalige directeurswoning van een zuivelfabriek, in en om de Abdij van Berne en in het buitengebied met het jonge bos.

De woorden ‘Control’, ‘Alternative’ en ‘Delete’ verwijzen naar het moment in Brabantse dorpen anno 2015 waar veranderingen onontkoombaar zijn. Het onderwerp van de tentoonstelling sluit aan bij actuele ontwikkelingen en initiatieven in dorpskernen waar leefbaarheid en bereikbaarheid onder druk staan. De tentoonstelling speelt in op dit moment door werk op drie kernlocaties te laten zien: bij de burger, de broeder en de boer.

Uit de Rabo Kunstcollectie zijn Thank you thighmaster, Britt (1993) van Inez van Lamsweerde en Heritage (2009) van Folkert de Jong in bruikleen gegeven. De tentoonstelling is nog te bezichtigen t/m 28 juni 2015.

Contact

Rabo Kunstcollectie

Postadres UC 075
Postbus 17100
3500 HG Utrecht