Start Plastics Project

Elke collectie hedendaagse kunst en design, dus ook de Rabo Kunstcollectie, bevat tal van voorwerpen die geheel of gedeeltelijk van plastic zijn gemaakt. Om de samenstelling van de voorwerpen te kunnen identificeren is specialistische kennis nodig. Het Plastics Project richt zich op toegepast onderzoek voor deze grote groep voorwerpen en brengt natuurwetenschappers en niet minder dan tien grote musea en collectiebeheerders in Nederland bij elkaar.

Het doel van het project is om de duurzaamheid, de zichtbaarheid en toegankelijkheid van objecten gemaakt van plastic te verbeteren. Een representatief deel van de collecties zal worden geïdentificeerd en in de informatiesystemen worden geregistreerd. Deelnemers leren om plastics te identificeren 'on the job' en wanneer dat nodig is zal aanvullend onderzoek worden uitgevoerd. Door gezamenlijk preventieve maatregelen te ontwikkelen worden de plastic collecties op een juiste manier geconserveerd en de kennis erover wordt vastgelegd binnen de organisaties.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) leidt bovendien twee jonge professionals op, die zich specialiseren in dit vakgebied. Het project start op 3 april 2017 en loopt tot april 2019. Het wordt financieel ondersteund door het Gieskes-Strijbis Fonds en het Mondriaan Fonds.

Partners

Het Project Plastics wordt gecoördineerd vanuit de Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en het Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS), een samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksmuseum en de Universiteit van Amsterdam Conservering & Restauratie.

De tien deelnemers zijn: Bonnefantenmuseum, Centraal Museum, Gemeentemuseum Den Haag, Kröller-Müller Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Rabo Kunstcollectie, Kunstcollecties van de Rijksdienst, Schunck*, Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum.

Afbeelding recente aankoop: Folkert de Jong | Last Boogie Woogie (Green, Blue, Pink, Orange) 2015 | Styrofoam, gekleurd polyurethaan foam | 100 x 100 cm | Rabo Kunstcollectie

Meer informatie over het Plastics Project: www.sbmk.nl 

Uitzending ‘De Kennis van Nu’: De houdbaarheid van Hedendaagse kunst, 23 februari 2017.

Contact

Rabo Kunstcollectie

Postadres UC 075
Postbus 17100
3500 HG Utrecht