Balans in de top

Bij de Rabobank vinden we het vanzelfsprekend om te streven naar een gelijkwaardige verdeling van mannen en vrouwen in alle lagen van de organisatie. Er werken ongeveer evenveel vrouwen als mannen binnen onze bank. We willen alle beschikbare talenten zo goed mogelijk inzetten.

Binnen een veelzijdige en omvangrijke organisatie als de Rabobank is een goede combinatie van zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen noodzakelijk. Die vullen elkaar namelijk perfect aan. We hebben behoefte aan daadkracht én verbinding, aan resultaatgerichtheid én duurzaamheid, aan onafhankelijkheid én omgevingsbewustzijn.

Succesvol diversiteitsbeleid

De afgelopen jaren behaalden we mooie resultaten als het gaat om de verdeling van mannen en vrouwen in de top van het bedrijf. Zo bestaat onze Raad van Commissarissen voor 44% uit vrouwen, de Groepsdirectie voor 40% en de hele top voor 33%. We ondertekenden in 2014 de Charter Talent naar de Top en ontvingen in 2017 de Diamant Award van de commissie Monitoring Talent naar de Top als aansprekend voorbeeld van succesvol diversiteitsbeleid.

Bevorderen van doorstroom

Om de doorstroom van vrouwen binnen de organisatie te bevorderen zijn een aantal maatregelen genomen. Zo dienen de traineeprogramma’s en leiderschapsprogramma’s altijd voor 50% uit vrouwen en mannen te bestaan. Ook moeten selectiecommissies, die gaan over de benoemingen in de top, voor minimaal 30% uit vrouwen bestaan. Er worden verschillende ‘empowermentprogramma’s’ aangeboden die vrouwen ondersteunen op aspecten als profileren, onderhandelen en netwerken. Verder bieden we diverse mentor- en coachingsprogramma’s aan die de doorstroom naar de top bevorderen.

Trend genderdiversiteit

Percentage vrouwen 2015 2016 2017 2018 2019
Raad van Comissarissen 22% 22% 30% 44% 44%
Groepsdirectie 0% 14% 40% 40% 40%
Senior Management 14% 25% 28% 31% 33%

De kracht van ons netwerk: RaboWomen

RaboWomen is het interne vrouwennetwerk van de Rabobank. Het doel is om de ontwikkeling van vrouwen en daarmee van de organisatie te versnellen. RaboWomen onderstreept het belang van werken in een divers bedrijf en zet zich daarom in om specifiek de kracht van vrouwen in al hun verscheidenheid te vergroten. Het netwerk organiseert jaarlijks verschillende activiteiten. RaboWomen bereikt inmiddels 18.000 vrouwen die wereldwijd bij de Rabobank werken.

In een interview met Ingrid Thijssen, topvrouw van het jaar 2016, legt Wiebe Draijer (Bestuursvoorzitter Rabobank) uit waarom hij diversiteit voor het bedrijf belangrijk vindt.

Download