Inzet van mensen met een arbeidsbeperking

Met het project Rabo Inclusief wil de Rabobank de inzet van mensen met een arbeidsbeperking bevorderen. De Rabobank wil in 2017 circa 35 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking creëren.

'Ik heb geleerd om mijn arbeidsbeperking elke dag bespreekbaar te maken'

Eén van de collega’s met een lichamelijke beperking is Mariëlla Krosse-Koot. Zij is slechthorend. Mariëlla is werkzaam als adviseur Dagelijkse Bankzaken bij Rabobank Gelderse Vallei. Zij vertelt over haar ervaringen bij haar bank. Haar manager Therèse van der Kolk vertelt over haar ervaringen met Mariëlla in haar team.

Sollicitaties

'Bij mijn eerste sollicitatie in 1998 bij de Rabobank had ik geen last van mijn beperking', vertelt Mariëlla. 'Mijn hoorprobleem was op dat moment geen probleem. Maar toen was mijn hoorvermogen veel beter dan nu. Bij tussentijdse sollicitaties heb ik wel last gehad van mijn handicap. Het is altijd een lastige afweging wanneer je je handicap bespreekbaar moet maken tijdens een sollicitatieprocedure, want je wilt als volwaardig aangezien worden. Het is steeds een inschatting hoe je gesprekspartner zal reageren als je er over begint tijdens een sollicitatie.'

Werk en collega's

'Door schade en schande heb ik geleerd om mijn beperking elke dag bespreekbaar te maken. Dat lijkt overdreven, maar dat is het niet. Bijvoorbeeld: inmiddels wordt het bankkantoor Barneveld verbouwd. Ik heb daarom al aangegeven dat zo’n verbouwing mij extra energie kost vanwege de achtergrondgeluiden, waardoor het beter is dat ik tijdens de verbouwing op een andere locatie werk. Werken aan de balie is een dagdeel goed te doen voor me, maar daarna moet ik echt een dagdeel in de spreekkamer werken. Dat kost me minder energie. Dat bespreek ik steeds bij de dagstart. Over het algemeen weten de collega’s dat ik als slechthorende soms een raar antwoord kan geven als ze met mij communiceren tijdens werk of vergadering. Dat vinden ze helemaal niet erg. Humor speelt hierin een belangrijke rol.'

‘Mijn beperking kost me veel energie. Elke dag moet ik me acht tot tien uur volledig concentreren op wat mensen tegen me zeggen. Als ik een klant niet goed hoor, moet ik de rest van een zin invullen door te observeren en te kijken naar zijn of haar mimiek en mondbeeld om de zin af te kunnen maken. Achtergrondgeluiden beïnvloeden ook mijn hoorvermogen. Meestal ga ik daarom met een klant in een spreekkamer zitten en leg ik uit dat ik slechthorend ben.

RAP aan de slag

Mariëlla: '"RAP" staat voor Rabobank ArbeidsParticipatie. "RAP aan de slag" is een medewerkersnetwerk voor en georganiseerd door Rabobank-medewerkers met een arbeidsbeperking. RAP aan de slag organiseert jaarlijks meerdere events met interessante sprekers en passende onderwerpen. Voor Rap aan de slag zijn mijn werkzaamheden op dit moment: nieuwsbrief opzetten, de website bijhouden, events helpen organiseren, wekelijks op maandagochtend in Utrecht vergaderen, betrokkenheid bij speciale projecten (zoals: hoe kunnen we mensen met een arbeidsbeperking inzetten bij Rabobank Klanten Service?), collega’s met een beperking opzoeken en wijzen op onze site en events. Het werk en mijn inzet voor RAP aan de slag is allemaal superleuk. Wel kost het me bijzonder veel energie. Na een dag werken lig ik daarom uiterlijk om half negen in bed.

Rol van de manager

Mariëlla roemt haar manager Therèse om haar goede inlevingsvermogen. 'Dat is zelfs zo goed dat ik haar nu leer om niet alleen met collega’s verbaal te communiceren, maar ook te laten zien dat je heel veel al aan lichaamstaal kunt aflezen. Ze vraagt me regelmatig hoe het met me gaat en komt met tips hoe ik zaken anders bespreekbaar kan maken.'
Therèse: 'Door de gedrevenheid en kwaliteiten van Mariëlla als adviseur verdwijnt haar beperking naar de achtergrond. Het team denkt mee als het gaat om eventuele aanpassing van de arbeidsomstandigheden, waardoor we Mariëlla op de meest optimale werkplekken haar werk kunnen laten doen. Mariëlla is geweldig proactief. Daarmee is ze een voorbeeld voor veel collega’s. Als Mariëlla te maken krijgt met bijvoorbeeld een medische ingreep, dan anticipeert zij daar al maanden op vooruit. Ze bekijkt zelf wat ze na deze ingreep wel kan en hoe we dat kunnen vormgeven. Bij veranderingen is Mariëlla degene die de verandering snel omarmt en zich eigen maakt. Door haar beperking heeft Mariëlla vaak ook een andere kijk op de situatie, ook bij klanten met een beperking. Zij laat ons dan inzien wat je wel kunt en dat je dát juist moet benadrukken. Dit stimuleert ook andere collega’s om zaken positief te benaderen. Daarom is het voor mij enorm waardevol om Mariëlla in het team te hebben.'