Management team Rabo Schretlen Vermogensmanagement: een mooi ‘gemixt palet’

Uit verschillende onderzoeken, onder andere van McKinsey, blijkt dat diversiteit beter is voor de performance van een organisatie, dat teams beter presteren en dat er meer innovatie en creativiteit ontstaat als teams meer divers zijn samengesteld. De uitkomsten van al deze onderzoeken tonen aan dat we de kracht van mannen en vrouwen moeten combineren. De combinatie van de verschillen zorgt voor beter leiderschap, meer innovatie, creativiteit en meer bevlogen medewerkers.

Nieke Martens is directeur Rabo Schretlen Vermogensmanagement. Zij heeft als manager bewust een heel divers managementteam samengesteld. Rabo Schretlen Vermogensmanagement behaalt goede commerciële resultaten en de klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid stijgen. Daarmee is het een succesvolle ‘case’ binnen de Rabobank van een geslaagd diversiteitsbeleid. Wat is het nut van diversiteit voor Nieke Martens als manager?

Gemixt palet

'Mijn managementteam vormt een mooi "gemixt palet"', zegt Nieke. Het team bestaat uit vier dames en vijf heren. Ieder teamlid heeft een verschillende werkachtergrond. De leeftijden van de teamleden variëren tussen de dertig en vijftig jaar. Daarnaast is er op persoonlijk vlak ook een grote variëteit: we hebben een directeur met een Nederlands-Turkse achtergrond, een directeur met een homoseksuele geaardheid, een aantal managers heeft een gezin en een aantal niet. De teamleden zijn ook uiteenlopende persoonlijkheden. En tenslotte lopen ook de hobby’s en interesses van mijn MT-leden sterk uiteen.
Ik geloof in die diversiteit. Daarom heb ik bij de selectieprocedure mijn teamleden expliciet op diversiteit uitgezocht. Ik ben ervan overtuigd dat we daarmee tot betere besluitvorming komen. Bovendien is het gewoon heel leuk om de flow in een divers team te ervaren.'

Het was volgens Nieke niet moeilijk om bij de selectieprocedures de functies in het managementteam divers in te vullen. 'Maar het vraagt wel om een bewuste keuze, namelijk om niet voor de 'standaardkandidaten' te kiezen, maar bewust te kijken naar wie zowel een goede kandidaat is voor de functie als een goede aanvulling op de andere teamleden. Human Resources heeft me in dit selectieproces goed geholpen. Bij de selectie stond kwaliteit van de kandidaten voorop. Zodra een kandidaat liet zien dat hij of zij aan die kwaliteitseis kon voldoen, hebben we gekeken of de kandidaat een extra dimensie met zich meebracht.'

Voordelen van diversiteit

Nieke: 'Een inhoudelijk voordeel van een gemengd team is dat we een probleem vanuit meerdere perspectieven benaderen. Doordat iedereen een andere achtergrond heeft merk je dat. Een collega komt soms met oplossingen voor relevante problemen, waar ik zelf nog niet aan had gedacht. Dat komt ook tot uiting in goede inhoudelijke discussies. Op die manier zijn we echt complementair aan elkaar. Daarbij is de basis gestoeld op vertrouwen, wat ik volledig ervaar in mijn team. We waarderen elkaar. Iedereen voelt de ruimte om zichzelf te zijn. Als je lekker in je vel zit op je werk, dan voelen je klanten dat ook. Het is daarom in mijn ogen geen toeval dat zowel medewerkerstevredenheid als klanttevredenheid stijgen.'

Maar zijn er ook nadelen? Nieke: 'Door de brede diversiteit in het Managementteam is er ook een breed palet aan meningen. Dan kan op de korte termijn besluitvorming soms wat langer duren, maar op de lange termijn zijn de besluiten wel beter doordacht. In het MT lopen de meningen soms behoorlijk uiteen en hebben we stevige discussies. De afspraak is wel dat we ons gezamenlijk achter een besluit scharen. Persoonlijk vind ik de discussies juist leuk, anders wordt het maar een saaie boel. Daarnaast luidt het gezegde niet voor niets 'zonder wrijving geen glans'. Die glans ervaren we nu dagelijks. We hebben een topjaar op alle vlakken: commerciële resultaten, klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Ik ben heel trots op mijn team, het is best spannend om zulke verschillende persoonlijkheden bij elkaar te plaatsen en heel gaaf om vervolgens met alle teams mooie successen te vieren. Wel mogen we binnen de organisatie ons zeer geslaagde diversiteitsbeleid nog iets meer uitdragen. Klanten waarderen het feit dat we durven af te wijken van de standaard, het leidt vaak tot mooie gesprekken.'

Op de vraag of ze een goede tip heeft voor een manager die nog twijfelt aan de toegevoegde waarde van een divers samengesteld team, antwoordt Nieke: '"Just do it" is mijn levensmotto. Je kunt veel praten over diversiteit en of het wel of niet werkt en op welke manier. Ik heb gemerkt: doe het gewoon, en pluk de vruchten ervan!'