Rabobank winnaar Diamant voor Diversiteit

In juni 2017 namen Wiebe Draijer (Bestuursvoorzitter Rabobank) en Roeli Pot, Global Expert Diversity & Inclusion Rabobank, namens de Rabobank een Diamant voor Diversiteit in ontvangst. De Commissie Monitoring Talent naar de Top beoordeelde het genderdiversiteitsbeleid van de Rabobank als 'aansprekend voorbeeld'. Niet alleen is het aandeel vrouwen in de top - op het niveau van de raad van bestuur en de managementlaag daaronder - in één jaar met bijna twaalf procent gestegen, ook bestaat de raad van commissarissen uit dertig procent vrouwen.

Grote sprongen

De doelstelling werd in 2016 ruimschoots gehaald. 'We zijn in twee jaar tijd van vijf naar 25 procent vrouwen in de top gegaan', vertelt bestuursvoorzitter Wiebe Draijer. 'En dat is heel natuurlijk gegaan, want we selecteren op merites, op kwaliteit. De vrouwen die benoemd zijn, bieden meerwaarde en maken onze bank sterker en beter.' Maar dat is niet het belangrijkste volgens Wiebe Draijer: 'Ik ben ervan overtuigd dat de bijdrage van vrouwen op topposities essentieel is voor groei en een betere werkomgeving'. Per 1 september is de raad van bestuur gewijzigd naar een tienkoppige groepsdirectie met daarin vier vrouwen. Daarmee is de Rabobank één van de drie bedrijven in Nederland die voldoen aan het Nederlandse streefgetal van dertig procent vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen.

Ambities

Roeli Pot is blij met de stappen die de Rabobank heeft gezet. 'De ambities die we stelden in 2014 waren hoog, maar niet irreëel. Dankzij het commitment van de raad van bestuur, de actieve inzet van de diversiteitsboard en een programma waarmee we meer bewustwording creëren is het ons gelukt om versneld onze achterstand in te lopen. Ik ken geen enkel ander bedrijf waar het aandeel vrouwen in topfuncties zo snel is toegenomen. Dat is echt heel bijzonder en de reden dat we door de Commissie Monitoring Talent naar de Top worden gezien als 'aansprekend voorbeeld'. Daarvoor zijn we beloond met een Diamant.'