Inclusie vieren

Als Rabobank vieren we graag de successen van diversiteit en inclusie. Dat roept waardering op bij onze eigen medewerkers en vergroot het draagvlak voor onze inspanningen.

Om diversiteit en inclusie van iedereen te laten zijn, moet je successen met elkaar vieren. Want wie wil er nu geen deel uitmaken van ‘the winning team’? Positieve voorbeelden helpen bovendien om vooroordelen en uitsluiting te bestrijden.
Diversiteit en inclusie vieren met medewerkers doen we bijvoorbeeld door het organiseren van Diversity Day, het uitreiken van de Rabobank Diversity Award, en het actief voorstellen van medewerkers voor Awards van andere organisaties.

En de winnaar is …

De afgelopen jaren viel de Rabobank regelmatig in de prijzen, zoals met de Diamant Award voor de aanpak van genderdiversiteit, de Raket Award voor de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking, de Ambitie Award van Ctalents voor de inzet van mensen met een visuele of auditieve beperking, de EZVN Award voor Etnisch Vrouwelijk Manager van het Jaar en de DIWAN Award voor Management.

Diversity Day

Elk jaar vieren we met onze medewerkers in oktober Diversity Day. Die dag benadrukken we op een leuke manier de kracht van inclusie, waarin ruimte is voor verschil in onder andere culturele afkomst, seksuele oriëntatie, leeftijd, gender of arbeidsvermogen. Op allerlei locaties van de Rabobank organiseren we activiteiten voor medewerkers en klanten.

Diversity Award

Elk onderdeel van de Rabobank, van lokale bank tot internationale vestiging, kan jaarlijks meedingen naar de Diversity Award. Deze is ingesteld om medewerkers nog bewuster te maken van het belang van diversiteit en inclusie. Bovendien kunnen we binnen de Rabobank interne initiatieven stimuleren, in de spotlights zetten en uiteindelijk belonen. In 2019 ging de afdeling Operations er met de prijs vandoor, vanwege de grote inzet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Diamant Award

De commissie Monitoring Talent naar de Top beoordeelde het genderdiversiteitsbeleid van de Rabobank als ‘aansprekend voorbeeld’. Daarvoor ontvingen we in 2017 een Diamant voor Diversiteit. Roeli Pot, Global Expert Diversity & Inclusion Rabobank: ‘Ik ken geen enkel ander bedrijf waar het aandeel vrouwen in topfuncties zo snel is toegenomen. Dankzij het commitment van de Groepsdirectie, de actieve inzet van de diversiteitsboard en een programma waarmee we meer bewustwording creëren.’

Ambitie award C Talents

Omdat de Rabobank écht het verschil maakt op het gebied van inclusie en woorden omzet in daden, ontvingen we in 2018 de Ambitie Award van Ctalents. Deze organisatie ondersteunt jong professionals die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn bij het vinden van betaald werk. Ctalents beloonde de Rabobank voor de serieuze inclusieve ambitie– zowel centraal als lokaal – voor de nabije toekomst, waarop de organisatie al heeft ingericht en inmiddels de eerste mensen met een beperking aan het werk heeft.

Raket Award

De eerste Raket Award is bedoeld voor bedrijven die zich inzetten voor mensen met een arbeidsbeperking en hierin een voorbeeld zijn voor andere ondernemingen. In 2018 werd de prijs voor het eerst uitgereikt. De Rabobank had de eer om deze te ontvangen vanwege het beleid op dit thema en het commitment vanuit de top van de organisatie. We zien de prijs als een beloning voor alle talenten binnen de Bank met een extra uitdaging én alle managers en recruiters die hun talenten zien, in plaats van de uitdaging.

EZVN Award

Etnisch Zaken Vrouwen Nederland (EZVN) wil een podium creëren zodat Nederlandse professionals met een andere culturele achtergrond zich kunnen herkennen in een rolmodel en weer durven geloven dat ook zij de top kunnen bereiken. Elk jaar reikt deze organisatie de EZVN Zakenvrouw, EZVN Manager en de EZVN Ondernemer Awards uit. In 2016 won Mimoent Haddouti, Global Head IT Continuity & Security Services Rabobank Nederland de EZVN Award voor vrouwelijke manager van het jaar.

body-celebrating-conclusion-ezvn-award-640

Diwan Award

De Diwan Awards zijn een erkenning voor Nederlanders met een biculturele achtergrond. Zo wil de organisatie vooroordelen wegnemen en de kracht van diversiteit belichten. Global HR Directeur Iman Eddini van de Rabobank won de Diwan Award in de categorie Management eind 2019.