De kracht van het verschil

In diversiteit en inclusie schuilt kracht. Daar geloven we bij de Rabobank sterk in. Diversiteit is niet alleen goed voor onze medewerkers, maar ook voor onze bank en uiteindelijk de hele samenleving. Bovendien is aandacht voor diversiteit en inclusie onmisbaar in de huidige tijdsgeest.

We staan als coöperatieve organisatie middenin de maatschappij. Vanuit die positie willen we alle talenten een kans geven en niemand uitzonderen op basis van geslacht, culturele achtergrond, beperking, leeftijd of andere persoonskenmerken. Iedereen moet zich bij ons kunnen ontwikkelen en inzetten voor een sterkere bank in een betere samenleving.

Verschillende kwaliteiten en competenties

Dankzij ons beleid op diversiteit en inclusie profiteren we als Rabobank van meer verschillende inzichten, kennis, kwaliteiten en invalshoeken. Samen zorgen die voor een grotere creativiteit en innovatie. Een divers medewerkersbestand levert ook een scherper inzicht op in wat onze klanten van ons verwachten. Daarnaast hebben we als Rabobank te maken met snelle veranderingen en complexe vraagstukken, zoals globalisering, digitalisering en robotisering. Die kunnen we alleen het hoofd bieden met de hulp en inzet van medewerkers die veel verschillende kwaliteiten en competenties bezitten.

Flashmob Bollywood dance

Medewerkers verrasten hun collega’s met een zogenoemde Bollywood Flashmob om op een bijzondere manier Diversity Day te vieren op de Rabobank.