Netwerken

Binnen de Rabobank zijn zeven diversiteitsnetwerken actief – zowel in Nederland als het buitenland. Zij bieden een platform voor medewerkers en versterken samen de diversiteit en inclusie binnen de organisatie.

RaboWomen

RaboWomen is het interne vrouwennetwerk van de Rabobank. Het doel is om de ontwikkeling van vrouwen en daarmee van de organisatie te versnellen. RaboWomen onderstreept het belang van werken in een divers bedrijf en zet zich daarom in om specifiek de kracht van vrouwen in al hun verscheidenheid te vergroten. Het netwerk organiseert jaarlijks verschillende activiteiten. RaboWomen bereikt inmiddels 18.000 vrouwen die wereldwijd bij de Rabobank werken. Voor het werk dat zij de afgelopen jaren heeft verzet, won RaboWomen tijdens de European Diversity Awards in 2019 de tweede prijs voor ‘Outstanding Employee Network of the Year’.

Rabo ArbeidsParticipatie (RAP)

RAP zet zich in voor medewerkers met een zichtbare en onzichtbare uitdaging én hun collega’s. Zo stimuleert het interne netwerk een inclusieve Rabobank. RAP richt zich onder andere op onderling uitwisselen van kennis en ervaring, bieden van kennis en vaardigheden die de positie en inzetbaarheid van mensen met een uitdaging versterken en het vertegenwoordigen van de doelgroep richting de werkgever.

Kleurrijk Rabo

In het netwerk Kleurrijk Rabo inspireren en versterken medewerkers met een cultureel diverse achtergrond elkaar in hun persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers delen ervaringen, geven elkaar tips, zetten zich voor elkaar in en organiseren events.

GLOBO

GLOBO is het netwerk voor internationale collega’s die in Nederland werken. Via GLOBO kunnen zij werkervaringen en kennis delen. Ook Nederlandse collega’s met internationale ambities of de behoefte om hun internationale netwerk uit te breiden, kunnen terecht bij GLOBO. Het netwerk organiseert kennissessies, vrijwilligersactiviteiten, sociale bijeenkomsten.

Rainbow

Het interne netwerk Rainbow biedt LHBT-medewerkers de gelegenheid om zich te verbinden en met elkaar het gesprek aan te gaan over diversiteit op basis van geaardheid binnen de bank. De leden van het netwerk organiseren hiervoor activiteiten en nemen diverse initiatieven.

Jong Rabo

Jonge medewerkers binnen de Rabobank met elkaar verbinden, faciliteren in persoonlijke ontwikkeling en talenten laten bijdragen aan organisatiethema’s. Dat is de missie van Jong Rabo. Het netwerk organiseert regelmatig activiteiten, van borrels tot sportevenementen en debatten. Ook werkt Jong Rabo veel samen met andere bedrijven en jongerenverenigingen.

Wij(s) Rabo

Bij het netwerk Wij(s) Rabo komen seniore medewerkers van de bank bij elkaar met als doel om met plezier te kunnen blijven werken. Voor de seniore medewerkers worden activiteiten georganiseerd die bijdragen aan hun vitaliteit, zodat ze zich optimaal kunnen blijven inzetten en ontwikkelen.