De kracht van inclusiviteit en diversiteit

De Rabobank voert een actief diversiteitsbeleid. Aan de ene kant door bij de samenstelling van teams te streven naar diversiteit in sekse, culturele achtergrond, leeftijd en dergelijke, aan de andere kant door een bedrijfscultuur te creëren waarin mensen zich openstellen voor elkaars achtergrond en niemand wordt uitgesloten. Dat hoort bij onze maatschappelijk positie. Daardoor zal onze dienstverlening ook beter aansluiten op de wensen van klanten.

De Rabobank is ervan overtuigd dat diversiteit bijdraagt aan een betere performance van de bank en dat het de creativiteit en innovatie binnen de bank bevordert. Ook hebben medewerkers, die verschillende klantgroepen vertegenwoordigen, meer oog voor de verschillende klantbehoeften en -bediening. Tenslotte zorgt een divers medewerkersbestand voor meer variatie in kwaliteiten en competenties, waardoor we sneller kunnen inspelen op veranderingen en onze resultaten kunnen verbeteren.

Diversiteit uit zich in een variëteit aan mensen in geslacht, genderidentiteit, leeftijd, seksuele geaardheid, cultuur, etniciteit en mentale en fysieke gesteldheid. Het managen van diversiteit houdt in dat deze verschillen in mensen optimaal benut worden, zodat iedereen zich gewaardeerd voelt en alle talenten zich in de organisatie kunnen ontwikkelen.

Een voorwaarde voor het realiseren van meer diversiteit is een inclusieve cultuur: een cultuur waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn en waar medewerkers zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen op basis van wie ze zijn.

Ons diversiteitsbeleid focust op drie 'diversiteitsdimensies':

Vragen over Diversiteit?

Neem voor vragen over ons Diversiteitsbeleid contact met ons op via diversity@rabobank.nl.

Lees meer

  • Management team Rabo Schretlen Vermogensmanagement: een mooi ‘gemixt palet’

    Uit verschillende onderzoeken, onder andere van McKinsey, blijkt dat diversiteit beter is voor de performance van een organisatie.