Samen met klanten

De Rabobank ziet diversiteit en inclusie als een kracht: het maakt een betere bank van ons. Dat geldt ook voor onze klanten. Daarom delen we onze kennis en ervaringen met onze klanten en nodigen wij ze uit om met ons in gesprek te gaan over diversiteit en inclusie.

AZC-kinderen een glimlach bezorgen

Leden van het Rabobank-netwerk GLOBO zetten zich al een paar jaar in om kinderen uit het Utrechtse asielzoekerscentrum een mooie dag te bezorgen. Ze sponsoren een bus waarmee de kinderen en de Rabobank-vrijwilligers maar een klimbos afreizen. Elk GLOBO-lid begeleidt een kind over de avontuurlijke route. Ook organiseren de vrijwilligers activiteiten voor de kinderen in het asielzoekerscentrum zelf, zoals danslessen en een geïmproviseerde bowlingbaan.

Arbeidsmarktkansen bieden in Amsterdam

Vanaf 2020 is de Rabobank de nieuwe huisbankier van de gemeente Amsterdam. In ruil daarvoor beloven we fors te investeren in Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vijf procent van de omzet zetten we in voor de arbeidsparticipatie van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, of besteden we aan andere sociale opgaven in de stad. Barbara Baarsma, directievoorzitter Rabobank Amsterdam: ‘Als maatschappelijke bank zetten we ons met volle kracht en overtuiging in voor bedrijven en inwoners in de stad. Dat doen we met onderwijsprojecten gericht op het vergroten van kansrijkheid, en ook met initiatieven die iedereen de kans geven de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Zo investeren we in samenredzaamheid.’

Vrouwelijk ondernemerschap een boost geven

Het Borski Fonds haalde in 2019 ruim 21 miljoen euro op om te investeren in start-ups en scale-ups met een vrouw aan het roer. De komende vijf jaar kunnen daardoor vijftien tot twintig bedrijven verder worden geholpen. Het Borski Fonds is het eerste Nederlandse venture-capitalfonds dat zich uitsluitend richt op het stimuleren van alle startende vrouwelijke ondernemers in Nederland. De Rabobank heeft zich aan het fonds gecommitteerd en investeerde vijf miljoen euro. Het fonds is ontstaan uit het programma ‘F€mpower your Growth’, dat zich richt op het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap en de verbetering van toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers.