De verdienkracht van Nederland

Ondernemen in de wereld van overmorgen

Hoe verandert onze economie en waar liggen in de toekomst de grootste kansen voor Nederlandse bedrijven om uit te blinken? En welke rol ligt er voor ondernemers en innovatie?

De Rabobank voerde gesprekken met wetenschappers, medewerkers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. We spraken over belangrijke ontwikkelingen in de economie en de samenleving waar de Rabobank een rol in kan spelen. De uitkomsten delen we in een serie lange artikelen op www.dewereldvanovermorgen.nl. Deze keer: het verdienvermogen van Nederland.

De kracht van Nederland

Door de gunstige ligging en goede doorvoerwegen is Nederland al eeuwen een succesvolle open handelseconomie. Ondanks de kleine omvang is ons land goed voor drie procent van de wereldhandel (en is zevende qua goederenexport). Na de Verenigde Staten is Nederland zelfs de belangrijkste exporteur van agrarische producten ter wereld. Waren we vroeger vooral een agrarische natie, intussen bestaat zeventig procent van onze economie uit diensten. De dienstensector is zelfs goed voor meer dan tachtig procent van onze werkgelegenheid.

infographic

De verandering in productieketens

Waar Nederlandse bedrijven voorheen vaak het hele productieproces in handen hadden, kopen zij nu steeds vaker een deel van het product of productieproces in van partijen die dat goedkoper kunnen produceren. Dat geldt ook voor zaken als ICT-service, marketing en transport. Bij een product of dienst raken zo steeds meer bedrijven betrokken. En ook steeds meer landen. Want bedrijven kijken voortdurend waar de verschillende onderdelen van het productieproces het voordeligst kunnen plaatsvinden.

Het begin en het eind

De kans is groot dat Nederlandse bedrijven zich nog verder zullen specialiseren op een klein deel van de waardeketen. Het liefst dát deel waar het meest te verdienen valt. Omdat productie vaak goedkoper kan plaatsvinden in lageloonlanden, besteedt de maakindustrie een deel van dat werk daaraan uit. Wat nog wel in Nederland gemaakt wordt, gebeurt steeds efficiënter. In een waardeketen van een product valt het meest te verdienen aan activiteiten aan het begin of het einde van de keten. Dus richten bedrijven zich minder op het primaire proces (spullen maken) maar meer op ontwerp, onderzoek en ontwikkeling aan het begin van de keten. En, aan het eind ervan, op marketing, gespecialiseerde logistiek en aftersales.

Een glimp van de toekomst

Het verdienvermogen van Nederland zal steeds meer komen uit internationale waardeketens. Daarin zullen we blijven uitblinken op gebieden die van oudsher onze kracht zijn. Zoals handel en logistiek, voedselproductie en watermanagement. Maar ook de hightech industrie, de life sciences en een deel van de chemie en energie. We kunnen hierbij profiteren van de economische groei in opkomende landen, zoals China, Brazilië, Rusland en India. Wel zullen bedrijven mee moeten gaan in verschuivingen in de behoeften van klanten. Zoals verduurzaming en een meer persoonlijke dienstverlening.

De aanjager van welvaart

Ondernemers zijn essentieel voor economische groei. Ze vormen een bron van inkomsten en werkgelegenheid, produceren nieuwe en innovatieve producten of diensten en dragen zo flink bij aan de welvaart. Hoe goed zijn zij in staat om in te spelen op veranderingen in de markt? Dat zal bepalend zijn voor het verdienvermogen van Nederland. De samenleving vergrijst en de beroepsbevolking groeit steeds minder hard. Dan moet vooruitgang meer en meer komen van dingen slimmer doen: innovatie dus.

De sleutels tot succes

De Rabobank ziet ten minste drie sleutels tot succes voor innovatie en ondernemerschap: goed opgeleide mensen, toegang tot passende financiering en een overheid die ruimte geeft en faciliteert. Een bijzondere rol is in dit alles weggelegd voor innovatieve start-ups. Zij vormen een innovatieve voorhoede en werken bovendien vaak met nieuwe verdien- en businessmodellen. Zulke beginnende ondernemingen zijn voor grote spelers een handige manier om te experimenteren. Voor Rabobank is het daarom een logische stap om founding partner te zijn van Startup Fest Europe, dat dit jaar voor het eerst plaatsvindt. Het zijn bij uitstek startende ondernemers, start-ups en scale-ups die de zo hard nodige innovatie en vernieuwing aanjagen. Dit ondernemerschap biedt toekomstperspectief voor ‘ondernemend Nederland’.

De blik op overmorgen

Volgens de Rabobank heeft Nederland een heel goede uitgangspositie om in de toekomst welvarend te blijven. Op sommige terreinen zijn Nederlandse bedrijven al tientallen jaren toonaangevend in de wereld. Dat kan zo blijven, dankzij een steeds efficiëntere maakindustrie en groeiende wereldwijde inzet van kennis en expertise. Bedrijven kunnen daarbij het verschil maken met creatieve innovaties en slim ondernemerschap.

MEER WETEN OVER DE KRACHT VAN HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN IN DE WERELD VAN OVERMORGEN, read dewereldvanovermorgen.nl/verdienvermogen.

Lees ook