Standpunten

Banken spelen een cruciale rol in het betalingsverkeer en in de kredietverlening aan particulieren, bedrijven en overige instellingen. Als coöperatieve bank is de Rabobank verweven met de reële economie en de samenleving. De Rabobank voert dan ook de dialoog met politici, maatschappelijke organisaties en overheden, bijvoorbeeld over de functie en inrichting van het bankwezen.

In ons Jaarverslag beschrijven we de meest relevante ontwikkelingen in deze dialoog en we geven een overzicht van de belangrijkste dossiers. In onze position papers bieden we meer detail over bepaalde onderwerpen.

Bekijk het jaarverslag.

Position papers

Hieronder vindt u officiële standpunten (position papers) van de Rabobank over een aantal actuele onderwerpen.