Bestuur en Raad van Toezicht

De Rabo Foundation is een onafhankelijke stichting met een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale Rabobanken en groepsonderdelen binnen de Rabobankorganisatie. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Rabo Foundation is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Alle medewerkers, die ten behoeve van deze stichting werkzaamheden verrichten, worden gehonoreerd conform de Rabobank CAO.

RSIN nummer: 812992003

Raad van Toezicht Rabo Foundation

 • Bas Hidding
  Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Apeldoorn en omgeving
 • Berry Marttin
  Lid Raad van Bestuur Rabobank
 • Ankie Wijnen (voorzitter)
  Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Peelland Zuid
 • Dirk Duijzer
  Directeur Bestuurzaken en Coöperatie Rabobank

Directie/bestuur

 • Pim Mol, directeur-bestuurder

Contact

Rabo Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333

Werken bij

Voor stages en banen bij de Rabo Foundation, verwijzen we graag door naar Rabobank.jobs.