Raad van Toezicht

Het Klantenfonds is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Alle medewerkers, die ten behoeve van deze stichting werkzaamheden verrichten, worden gehonoreerd conform de Rabobank CAO.

RSIN nummer: 818732295

  • Wim Bens
    Directievoorzitter Rabobank Tilburg e.o.
  • Anke Wijnen (voorzitter)
    Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Peelland Zuid

De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Directie/bestuur

  • Pim Mol, directeur-bestuurder

Contact

Rabo Foundation Klantenfonds

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333