Werkwijze

Expertise en ervaring van de Rabobank Foundation

Het Rabo Foundation Klantenfonds en Rabobank Foundation zijn nauw met elkaar verbonden. De Foundation selecteert projecten voor het Klantenfonds  en voert deze ook uit. Zo wordt gebruik gemaakt van de jarenlange ervaring van de Foundation op het gebied van coöperatie ontwikkeling, toegang tot financiering en het versterken van kleine boeren. Via regelmatige projectrapportages blijven klanten op de hoogte van de projecten die zij steunen.

Fiscaal vriendelijk schenken

Klanten kunnen op verschillende manieren fiscaal vriendelijk schenken. Eenmalig of gedurende vijf jaar periodiek, met een inleg vanaf 50.000 euro. Tevens is het mogelijk het Klantenfonds op te nemen in een nalatenschap. Klanten kunnen ook kiezen voor een eigen ‘fonds op naam’, om daarmee een of meerdere projecten te steunen. Iedere geschonken euro gaat naar het goede doel. Het Klantenfonds legt zorgvuldig verantwoording af over de besteding van de gelden.

Contact

Rabo Foundation Klantenfonds

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333