Samen met klanten

Ook klanten van de Rabobank kunnen bijdragen aan het werk van Rabobank Foundation. Zo kunnen zij invulling geven aan het bijzondere van bankieren bij een coöperatieve bank. Door schenkingen van particuliere en zakelijke klanten kan Rabobank Foundation haar doelen nog beter realiseren. Het Klantenfonds is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Bijdragen aan zelfredzaamheid

Het Klantenfonds heeft eenzelfde toekenningsbeleid als Rabobank Foundation. Het fonds wil bijdragen aan de structurele verbetering van de positie van kansarme mensen in binnen-en buitenland. Zelfredzaamheid is hierbij het sleutelwoord. In het buitenland is het Klantenfonds actief in 24 ontwikkelingslanden. Doelgroep is de zeer arme plattelandsbevolking, die wordt gesteund met geld en met coöperatieve, bancaire en agrarische kennis. Het Klantenfonds helpt bij het opzetten van financiële coöperaties en producentenorganisaties voor boeren. In Nederland krijgen goede doelen steun op het gebied van (financiële) educatie, werk en sociale participatie. De doelgroep is mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking. Ook kinderen en jongeren met een problematische achtergrond of die opgroeien in armoede krijgen speciale aandacht van het Klantenfonds.

“Het leuke van het Rabo Foundation Klantenfonds is dat je de resultaten kunt zien van het ingezette geld.”

Contact

Rabo Foundation Klantenfonds

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333