Donatie aanvragen

U kunt bij het Rabo Foundation Medewerkersfonds een aanvraag indienen voor een donatie aan uw project, mits uw aanvraag voldoet aan de door ons gestelde criteria. De criteria en het aanvraagformulier kunt u downloaden op deze pagina.

Check of uw project in aanmerking komt

Om te kijken of uw aanvraag past binnen ons donatiebeleid, verzoeken wij u eerst de volgende vragen te beantwoorden.

  1. Bevindt uw project zich in één van onze focuslanden?
  2. Past het project binnen onze 2 thema’s?
  3. Is de hoogte van uw aanvraag maximaal 15.000 euro?
  4. Is er actieve betrokkenheid van de lokale bevolking bij het project?
  5. Helpt dit project de doelgroep richting zelfredzaamheid?
  6. Bankiert de stichting bij de Rabobank of heeft u een aanbeveling van een medewerker?

Indien u één of meerdere vragen niet positief kunt beantwoorden, voldoet uw aanvraag niet aan onze basisvoorwaarden. Indien u alle vragen positief kunt beantwoorden, kunt u aan de hand van de criteria bekijken of uw project binnen onze kaders past. U kunt vervolgens het aanvraagformulier invullen en samen met bijlagen sturen naar rabofoundationmedewerkersfonds@rabobank.nl. De maximale beoordelingstermijn is 8 weken.

Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die volledig digitaal ingevuld zijn en voorzien zijn van alle benodigde bijlagen.

Aanbeveling medewerker

Projecten worden bij voorkeur aangedragen door Rabobankmedewerkers. Sterker nog: een aanbeveling is noodzakelijk indien de stichting niet bankiert bij Rabobank. De aanbeveling kan door de medewerker beschreven worden op het aanvraagformulier. De stichting kan vervolgens zelf de aanvraag verder invullen en opsturen.

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC-T-0407
3500 HG Utrecht
Rekeningnr.: NL49 RABO 01009 29 419 t.n.v. Rabo Foundation Medewerkersfonds
Telefoon +31 (0)30 215 1982