Noodhulp

Rabo Foundation Medewerkersfonds is begonnen in 2004 naar aanleiding van de tsunami in Azië. Wat begon als hulpactie, is inmiddels gegroeid tot een professioneel fonds voor duurzame projecten, maar noodhulp doen we nog steeds.

Hulp voor wederopbouw

Op het moment dat er zich een rampsituatie voordoet binnen de landen waarin Rabobank Foundation actief is, inventariseren we bij onze partners binnen het rampgebied wat de behoeftes zijn en bekijken de mogelijkheden om hun plannen voor wederopbouw te financieren. Op deze manier helpt Rabo Foundation Medewerkersfonds heel specifiek en kan de ontwikkelingen op lange termijn volgen. Een voorbeeld hiervan is de tyfoon op de Filippijnen (2013). Medewerkers in Nederland doneerden samen met Rabobank Hong Kong een bedrag van €64.000. Dit is ten gunste gekomen aan het herstellen van de werkplaatsen en huizen van ruim 350 coöperatieleden.

Als een rampgebied niet binnen ons eigen netwerk valt, maar wel binnen dat van de Rabobank Groep, bekijken we de mogelijkheden voor hulp in overleg met internationale kantoren. Een voorbeeld hiervan is de aardbeving in Japan (2011). Rabobank Foundation doneerde samen met Rabobank €100.000,- voor de bouw van opvangcentra.

Zodra Rabo Foundation Medewerkersfonds een hulpactie start, wordt dit intern gecommuniceerd.

Let op! Het rekeningnummer voor hulpacties is anders dan het reguliere nummer:

voor Rekening hulpactie: NL65 RABO 0153 6803 50 t.n.v. Rabo Foundation hulpactie

Wil je bijdragen aan directe noodhulp voor de eerste levensbehoeften waaronder voedselpakketten, tenten, medicijnen etc. Doneer dan via de landelijke organisaties (Giro 555, Rode Kruis).

Meer over

Medewerkersfonds