Jan Vink, Indonesië

Schoon water voor school en wijk

De ‘Jan Vink Stichting’ realiseert kleinschalige projecten voor het verbeteren van de levensomstandigheden van de allerarmste mensen in Indonesië, met name voor gehandicapten en ouderen. Dit doet de stichting samen met haar lokale partner in Indonesië:

Stichting Yayasan Kewan Sejalan (YKS), dat betekent ‘samen onderweg’. Samen met buurtbewoners in Patuk, heeft Stichting YKS een plan gemaakt om de watervoorziening binnen hun eigen buurt te verbeteren. De bestaande waterput, die naast een school voor gehandicapte kinderen stond, kon niet voldoende water vasthouden omdat het terrein op een steile helling ligt. Door het slaan van een diepere put, kan er wel voor voldoende wateraanvoer worden gezorgd. De buurtbewoners hebben actief meegeholpen door het beschikbaar stellen van grond en het samen bouwen van de voorziening. De school kan de put voortaan goed onderhouden dankzij de kleine vergoeding die de gebruikers aan de school betalen. Door de investering in de waterput met een sterke pomp wordt er voortaan duurzaam en structureel voorzien in de basisbehoefte van de school en omwonenden.

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Rekeningnr.: NL49 RABO 01009 29 419 t.n.v. Rabo Foundation Medewerkersfonds
Telefoon +31 (0)30 215 1982