Nghe An, Vietnam

Zelfredzaam door ananas

Het tropische klimaat van de provincie Nghe An in Vietnam zorgt ervoor dat veel boeren in de regio ananassen verbouwen. Samen met VietED is gekeken naar hoe we 120 ananasboeren toegang kunnen geven tot financiële producten die beter geschikt zijn dan traditionele leningen.

VietED voor ananas!

Vietnam is een land waar nog veel stappen te maken zijn op het gebied van coöperatieve ontwikkeling. VietED is een stichting die microfinancieringen verstrekt. De organisatie is in 2011 door experts op het gebied van microfinanciering en de ontwikkeling van gemeenschappen opgericht. Met als doel kleine ondernemingen en huishoudens met lage inkomens te ondersteunen. Naast het aanbieden van leningen, organiseren zij ook trainingen voor de boeren om hen te leren hun productie te verbeteren en om een betere positie in de keten te verkrijgen. Samen met de stichting heeft Rabobank Foundation bekeken hoe de ananasboeren het best ondersteund kunnen worden.

Aangepast leningproduct

Rabobank Foundation en VietED zijn samen tot de conclusie gekomen dat er een mismatch is tussen de financiële producten die beschikbaar zijn en de behoeften van de boeren. Traditioneel werkt een microfinanciering lening met maandelijkse of wekelijkse terugbetaling. Daarbij is een lening termijn maximaal één jaar. Omdat een ananas een groeicyclus van 18 maanden heeft, is er een behoefte voor een aangepast product. Gezamenlijk hebben de twee partijen een lening product ontwikkelt voor deze ananasboeren. Hiermee kunnen boeren beter hun cashflow beheren en investeringsbeslissingen maken.

Contact

Rabobank Foundation

Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333