Internationaal

Ons werk

Ontwikkeling van coöperaties en boeren

Doelgroep van Rabobank Foundation zijn de miljoenen kleine boeren die in ontwikkelingslanden aan de basis staan van de voedselvoorziening. Onze inzet is erop gericht boerengemeenschappen economisch te versterken. Dat doen we vooral door hen te ondersteunen bij het bouwen en versterken van coöperaties, of organisaties die op coöperatieve basis zijn georganiseerd.

We investeren ook in de financiële zelfredzaamheid van die coöperaties. Dat kunnen producentenorganisaties zijn – zoals van koffie- of katoenboeren – of spaar- en kredietcoöperaties. We helpen hen op weg naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Dat doen we door het verstrekken van financiering  en het delen van de coöperatieve, bancaire en agrarische kennis die de Rabobank-organisatie heeft opgebouwd.

We concentreren ons op twee thema's:

Meer over

Internationale projecten

Contact

Rabobank Foundation

Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333

Onze projecten in Nederland

Ons netwerk