Onze projecten

Wie helpen we?

Kleine boeren zelfredzaam maken

Doelgroep van Rabobank Foundation zijn de miljoenen kleine boeren die in ontwikkelingslanden aan de basis staan van de voedselvoorziening. Onze inzet is erop gericht boerengemeenschappen economisch te versterken. Dat doen we vooral door hen te ondersteunen bij het bouwen en versterken van coöperaties, of organisaties die op coöperatieve basis zijn georganiseerd.

We investeren ook in de financiële zelfredzaamheid van die coöperaties. Dat kunnen producentenorganisaties zijn – zoals van koffie- of melkveeboeren – of spaar- en kredietcoöperaties. We helpen hen op weg naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Dat doen we door het verstrekken van financiering en het delen van de coöperatieve, bancaire en agrarische kennis die de Rabobank-organisatie heeft opgebouwd.

Miljoenen kleine boeren

Via onze projecten steunen we jaarlijks miljoenen kleine boeren. Dankzij een lening en/of training kunnen zij hun bedrijfje laten groeien, een hoger inkomen verdienen en hun leefomstandigheden structureel verbeteren.

  • Landbouw in Afrika

    Landbouw in Afrika heeft jonge boeren en sterke coöperaties nodig

Contact

Rabobank Foundation

Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333