Geldfit.nl

Financiële problemen voorkomen of oplossen

Geldfit.nl is een plek waar Nederlanders zelf een passende oplossing kunnen vinden voor hun (beginnende) financiële problemen. De portal heeft als doel te voorkomen dat mensen in een ernstige schuldensituatie terechtkomen. Schaamte is een veelgenoemde reden voor mensen om in een (te) laat stadium hulp te vragen. Geldfit.nl is een online portal waar bezoekers anoniem op zoek kunnen naar een oplossing.

Op basis van een korte vragenlijst ziet de gebruiker een overzicht van tips, tools en (vrijwilligers)organisaties bij hem in de buurt, die kunnen helpen bij geldzaken.
Geldfit is tot stand gekomen door een unieke samenwerking tussen landelijke en plaatselijke organisaties zoals Schuldhulpmaatje, Humanitas, Stichting Lezen en Schrijven, Zilveren Kruis, Sallandse Dialoog en Rabobank Foundation.

Financieel FIT

Schulden hebben veel impact op de mensen zelf en hun omgeving, maar ook op de maatschappij. Schulden kosten de Nederlandse maatschappij jaarlijks ongeveer 11 miljard euro. De groep mensen met risico op schulden is groot: het betreft 3,4 miljoen Nederlanders. Het oplossen of voorkomen van financiële problemen in een vroeg stadium oplossen is daarom belangrijk.

Met Geldfit willen we krachten bundelen én zowel op landelijk als op plaatselijk niveau gericht informatie en hulp bieden aan Nederlanders, om te voorkomen dat zij in een problematische financiële situatie terechtkomen

Hoe Rabobank Foundation helpt

Wij verstrekten een ruim bedrag voor de ontwikkeling en pilotfase van Geldfit.nl. Doel is om tijdens de pilotfase 30.000 mensen te bereiken en – na een succesvolle afsluiting van de pilot - eind 2020 480.000 mensen.