Smart met Geld

Financieel lesprogramma voor jongeren in speciaal onderwijs

Veel middelbare scholieren kunnen niet goed met geld omgaan. Zeker voor leerlingen met een lager IQ is dat een uitdaging. Daardoor dreigen ze in geldproblemen te komen. Het lesprogramma Smart met Geld helpt die problemen voorkomen.

Dankzij het lesprogramma begrijpen moeilijk lerende jongeren hoe ze beter met geld kunnen omgaan – en waarom dat slim is. Ze zien bijvoorbeeld de gevolgen die schulden kunnen hebben, leren hoe ze hun administratie op orde kunnen houden en gaan een middagje Slim Shoppen met jongerenwerkers. Zo worden ze financieel bewuster en weerbaarder tegen reclame. Naast docenten en jongerenwerkers zijn ook verzorgers en ouders nauw bij het programma betrokken.

Praktijkscholen en speciaal onderwijs

Het programma is een idee van MEE NL, de landelijke organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking. Smart met Geld richt zich op praktijkscholen (voor jongeren met een IQ rond de 70) en het voortgezet speciaal onderwijs (voor leerlingen met een IQ tussen de 25 en 60). Doel is dat 26.000 praktijkschoolleerlingen tussen de 15 en 18 jaar verstandiger leren omgaan met geld. Binnen het voortgezet speciaal onderwijs gaat het om 23.000 jongeren.

Hoe Rabobank Foundation helpt

Rabobank Foundation en het Rabo Foundation Klantenfonds hebben sinds 2015 bedragen beschikbaar gesteld om Smart met Geld te verspreiden onder praktijkscholen. In 2017 kwam daar nogmaals een bedrag bij om het programma ook te verankeren in het voortgezet speciaal onderwijs. Rabobank Foundation levert niet alleen een financiële bijdrage, maar heeft het programma ook samen met MEE NL ontwikkeld.