Ctalents

Werk voor mensen met een zintuiglijke uitdaging

Honderdduizenden mensen in Nederland zijn blind, doof, slechthorend of slechtziend. Die zintuiglijke uitdaging zorgt voor extra uitdagingen op de arbeidsmarkt – en daarmee voor hun zelfredzaamheid. De sociale onderneming Ctalents helpt hen om tóch werk te vinden.

De cijfers zijn duizelingwekkend. Ongeveer 60 procent van de 60.000 blinden, 130.000 slechtzienden, 20.000 doven en 140.000 slechthorenden is werkloos. Hoe getalenteerd ze ook zijn. Ctalents wil die werkloosheid blijvend terugbrengen naar 20 procent of lager. Het bedrijf ondersteunt daarom dove, slechthorende, blinde en slechtziende professionals tussen de 18 en 35 jaar bij het vinden van betaald werk. Het gebruikt hiervoor een breed arsenaal aan activiteiten: van training, coaching en werving & selectie tot advies, detachering, outplacement en replacement.

Ten onrechte afgekeurd

Die activiteiten zijn ook echt nodig, alleen al doordat mensen met een zintuiglijke beperking moeilijk te bereiken zijn en vaak hun eigen mogelijkheden niet kennen. Zij hebben jarenlang te horen gekregen dat er geen plek voor hen is op de arbeidsmarkt. Velen zijn ten onrechte voor minstens 80 procent afgekeurd en onnodig afhankelijk geworden van zorginstellingen.

10 miljoen euro besparing

Ctalents wil tot halverwege 2019 in elk geval vijfduizend mensen bereiken en 10 procent daarvan dan al duurzaam aan een baan geholpen hebben. Als dat lukt, zou dat voor 10 miljoen euro aan uitkeringen besparen. De huidige resultaten zijn veelbelovend. Van de mensen die in 2014 en 2015 via Ctalents hun talent ontdekten en bij een bedrijf aan de slag gingen, is 91 procent nog aan het werk. Voor 2016 geldt zelfs een percentage van 97 procent.

Hoe Rabobank Foundation helpt

Rabobank Foundation verstrekt Ctalents een lening. Daarmee kan Ctalents de snelle groei aan, bijvoorbeeld door personeel aan te nemen, meer potentiële arbeidskrachten te werven en meer grote opdrachtgevers te krijgen. Op dit moment werkt de onderneming al samen met organisaties als Zeeman en de Provincie Utrecht. Rabobank Foundation probeert ook binnen Rabobank mogelijkheden te creëren om via Ctalents mensen in dienst te nemen.