VluchtelingenWerk Nederland

Kennismaking met de arbeidsmarkt

Vluchtelingen willen niets liever dan werken en een goed bestaan opbouwen. Toch is het voor hen vaak lastig om een baan te vinden – ook al hebben ze een verblijfsvergunning. VluchtelingenWerk Nederland helpt hen op weg.

Na hun inburgeringscursus zijn vluchtelingen zelf verantwoordelijk voor verdere inburgering en integratie in Nederland. Werk vinden hoort daarbij. Maar dat blijkt lang niet altijd eenvoudig. Hun vak wordt hier vaak heel anders uitgeoefend. En ook de omgang met werkgevers en collega’s wijkt dikwijls af. Ze moeten kortom erg wennen aan de Nederlandse arbeidsmarkt.

Zelfbewuste loopbaankeuze

VluchtelingenWerk Nederland stelt vluchtelingen in staat om de arbeidsmarkt te leren kennen. Vierhonderd opgeleide jobcoaches geven daarbij begeleiding. De vluchteling lopen (snuffel)stages, doen vrijwilligerswerk en bezoeken bedrijven. Zo kunnen ze zelfstandig en zelfbewust een loopbaankeuze maken die past bij hun mogelijkheden, ambities en talent

Hoe Rabobank Foundation helpt

VluchtelingenWerk Nederland kreeg in 2016 een gezamenlijke donatie van Rabobank Foundation en Rabo Foundation Klantenfonds. Met deze donatie kunnen vierhonderd vrijwillige jobcoaches worden opgeleid. Ook kunnen 1.500 vluchtelingen met een verblijfsstatus kennismaken met de Nederlandse arbeidsmarkt.