Grow2work

Werk ondanks gehoorproblemen

Wie slecht hoort, krijgt vaak moeilijker een baan en verliest die sneller. Onacceptabel, vinden Nederlandse belangenorganisaties voor doven en slechthorenden. Zij lanceerden daarom het project Grow2work.

Dit project helpt zoveel mogelijk van de 1,3 miljoen doven en slechthorenden in Nederland om makkelijker werk te vinden en dat werk langer te behouden. Ook onderzoekt het welke knelpunten werkgevers ervaren bij het aannemen van doven en slechthorenden. Die informatie deelt Grow2work onder andere op zijn gelijknamige communityplatform.

Inspirerende bijeenkomsten

Op het online platform kunnen zowel werkende als werkzoekende dove en slechthorende mensen terecht. Bijvoorbeeld om ervaringen uit te wisselen, tips te delen en nuttige feiten te vinden. Een groot deel van het communityleven speelt zich op internet af. Maar er zijn ook trainingen en inspirerende bijeenkomsten. Allemaal voor een toekomst waarin een gehoorprobleem geen probleem meer is op de arbeidsmarkt.

Hoe Rabobank Foundation helpt

We verstrekten een donatie aan belangenvereniging FODOK voor de ontwikkeling van Grow2Work. Doel is het organiseren van bijeenkomsten, de groei van de community naar 1000 leden (eind 2018) en de ontwikkeling van een plan om financieel zelfredzaam te worden. Het project krijgt hiervoor ook geld van andere fondsen.