ITvitae

Arbeidsbegeleiding voor mensen met autisme

Ze worden niet aangenomen of verliezen binnen de kortste keren hun baan. Dat is het lot van vele duizenden hoogopgeleide mensen met autisme. ITvitae helpt juist deze mensen aan duurzaam werk.

De sociale onderneming begeleidt hen via bemiddeling, coaching en leerwerkplekken naar een betaalde baan in de ICT-sector. Daarvoor krijgen ze zo nodig ook een officieel erkende opleiding van minimaal twaalf maanden, ontwikkeld door ITvitae zelf. Het bedrijf wordt gerund door ervaren ondernemers en biedt vooralsnog plek aan zestig toekomstige ICT-professionals per jaar. De ambitie is om dat aantal uit te breiden – zeker gezien de groeiende hoeveelheid aanmeldingen uit heel Nederland.

Wederzijds begrip

Autisme kent vele vormen. In alle gevallen gaat het om hersenen die informatie afwijkend verwerken. Daardoor hebben mensen met autisme vaak moeite met bijvoorbeeld sociaal contact, figuurlijk taalgebruik en omgevingen met veel prikkels. De bemiddeling van ITvitae tussen mensen met autisme en mogelijke werkgevers levert onder andere wederzijds begrip op: een essentiële pilaar voor een goede arbeidsrelatie.

Hoe Rabobank Foundation helpt

We doneerden aan ITvitae, onder meer om ICT-opleidingen te ontwikkelen en leerwerktrajecten te voorfinancieren die nog niet kostendekkend zijn. Door de donatie kan ITvitae meer mensen met autisme opleiden en begeleiden naar werk.