De Koekfabriek

Betaalbare zorg met koekjesbakken

Iedereen vindt het prettig ergens bij te horen. Mee te doen aan iets groters. Gezien te worden. Maar voor mensen met een verstandelijke beperking is dat vaak niet vanzelfsprekend. De Koekfabriek is opgericht om juist hen te voorzien van een plek in de maatschappij. Zij vinden er zinvol en uitdagend werk.

De bakkershulpen met een verstandelijke beperking helpen de bakkers van de Koekfabriek bij het maken van heerlijke koekjes. Die worden verkocht in kleine zakjes én in kilobakken. De zakjes zijn voor consumenten, de bakken voor lokale horeca en grote bedrijven als Douwe Egberts, ProRail en de Jaarbeurs Utrecht. Tot nog toe staat de Koekfabriek alleen in laatstgenoemde stad. Maar de plannen zijn ambitieus: uitbreiding naar onder andere Breda, Arnhem en Leiden zit al in de pijplijn.

Sociale bakkerij

Een vestiging van de Koekfabriek biedt werk aan 18 mensen met een verstandelijke beperking. Deze medewerkers en hun zorgbegeleider komen via een lokale zorginstelling bij de Koekfabriek terecht. Het UWV draagt per vestiging vier andere personeelsleden aan. Die boekhouder, bezorger en twee bakkers komen uit een UWV-poel van mensen die moeilijk een baan kunnen vinden.

Betaald werk

Met zijn winst streeft de Koekfabriek ernaar om zorg betaalbaarder te maken. Zo wil de onderneming zorgbegeleiders geld geven voor de tijd die zij hun cliënten meehelpen met koekjes maken. En de verstandelijk beperkte medewerkers zelf ontvangen een dagvergoeding. Niet zozeer loon, eerder een tegemoetkoming in reiskosten of geld voor extra zorginkoop. Zo’n dagvergoeding geeft de werknemers sterker het gevoel een echte baan te hebben.

Hoe Rabobank Foundation helpt

Rabobank Foundation verstrekt de Koekfabriek een lening voor het opzetten van twee nieuwe vestigingen: één in Breda, de ander in Arnhem. Ook andere partijen – zoals de Stichting DOEN – financieren de opschaling van de Koekfabriek.