Johan Cruyff Foundation

Sporten ondanks beperkingen

Veel kinderen willen wel sporten, maar denken dat het er voor hen niet in zit. Omdat ze kampen met langdurige ziektes, beperkingen, gedragsstoornissen of psychiatrische problemen. De Johan Cruyff Foundation maakt beweging voor hen mogelijk, met Special Cruyff Courts en Schoolplein14-projecten.

Steeds meer wijken hebben er eentje: een openbaar sportplein van de Johan Cruyff Foundation. Ook zijn deze ‘Cruyff Courts’ te vinden bij zorginstellingen, revalidatiecentra en scholen voor kinderen met een beperking. Daar zijn ze aangepast aan de wensen en mogelijkheden van deze kinderen. Op de Special Cruyff Courts kunnen ze zorgeloos genieten van sport en spel. Waardoor ze zelfvertrouwen opdoen, leren samenwerken en sociale vaardigheden ontwikkelen.

Uitdagen tot bewegen

De Johan Cruyff Foundation legt niet alleen nieuwe pleintjes aan. Ook bestaande plekken krijgen aandacht. Veel schoolpleinen dagen kinderen bijvoorbeeld niet uit om te bewegen. Een paar slim aangebrachte lijnen en kleurvlakken veranderen dat. Opeens is er dan een goal op de muur, een speelcirkel of een stukje atletiekbaan. De Johan Cruyff Foundation maakt dit soort aanpassingen onder de noemer ‘Schoolplein14’. Oók bij scholen voor speciaal onderwijs. Na schooltijd zijn de pleinen voor iedereen toegankelijk, zodat kinderen met en zonder beperking elkaar makkelijker ontmoeten.

Hoe Rabobank Foundation helpt

De Johan Cruyff Foundation is afhankelijk van giften. Rabobank Foundation doneerde aan de organisatie voor de periode 2017-2020. Onze donatie draagt bij aan de aanleg van zes nieuwe Special Cruyff Courts en dertig Schoolplein14-projecten bij speciaal onderwijs scholen. Hierbij worden de lokale Rabobanken actief betrokken. Het jaarlijkse bereik: 270.000 jongens en meisjes.