Rabobank Foundation opent de beurs met slag op de gong samen met Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

2014 is het jubileumjaar van Rabobank Foundation. Het maatschappelijk fonds van de Rabobank viert haar veertigjarig bestaan. Vanwege deze mijlpaal sloeg Pierre van Hedel, directeur van de Rabobank Foundation, samen met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds, op de gong waarmee de beurs op dinsdag 4 maart 2014 werd geopend.

De Rabobank heeft een lange historie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 1974 werd Rabobank Foundation opgericht om zowel in het buitenland als in Nederland financiële steun te geven aan kansarme groepen mensen. Pierre van Hedel, directeur Foundation: ‘We investeren al 40 jaar in de zelfredzaamheid van mensen en organisaties. Het coöperatieve gedachtegoed van de Rabobankorganisatie vormt hierbij het uitgangspunt.’

In Nederland steunt zij maatschappelijke organisaties die bijdragen aan economische en sociale participatie van mensen met een beperking of kansarme jongeren. Sinds vorig jaar besteden we extra aandacht aan het thema “kinderen die opgroeien in armoede”.

Van Hedel: ‘Armoedebestrijding is heel lang geassocieerd met ons werk in ontwikkelingslanden. Daar geven we arme boeren toegang tot krediet en kennis, zodat ze zich economisch kunnen ontwikkelen. Helaas is het thema armoede actueler dan ooit in Nederland. Dat is de reden dat wij diverse maatschappelijke initiatieven steunen die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en financiële educatie. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds zijn hier een goed voorbeeld van.’

In Nederland leven ruim 380.000 kinderen in armoede. Bijna de helft van hen kan niet sporten of naar een club voor dans, muziek of toneel. Simpelweg omdat er geen geld voor is. Het gaat niet alleen om gezinnen met een laag inkomen of een uitkering die een beroep doen op het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. In de huidige recessie raken mensen ook in de problemen door verlies van werk of door een onverkoopbaar huis. Kinderen mogen hiervan niet de dupe worden. Van Hedel: “Rabobank Foundation helpt bij de uitbreiding van het aantal lokale Jeugdsport- en Cultuurfondsen in Nederland. Dankzij de samenwerking tussen de Rabobank, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds krijgen steeds meer kinderen de kans volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.’

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
The Netherlands
Postadres P.O. Box 17100, UC-T-0407
3500 HG Utrecht
The Netherlands
Telefoon +31 (0) 30 216 0000