Rabobank Foundation helpt School’s cool de komende 3 jaar om te groeien van 15 naar 25 vestigingen

School’s cool is een mentorprogramma om brugklasleerlingen in de thuissituatie individueel te begeleiden. Naast begeleiding bij het schoolwerk zoekt de mentor met de leerling naar een zinvolle vrijetijdsbesteding zodat talenten van leerlingen zich ook op andere wijze kunnen ontwikkelen.

School’s cool verbindt de wereld van leerlingen, ouders en mentoren en verstevigt zo het sociale netwerk rondom de kinderen.
De samenwerking met Rabobank Foundation maakt het mogelijk om in nog meer gemeenten leerlingen een kans te geven een goede start te maken in de brugklas en mentoren nog beter te begeleiden om zich in te zetten voor deze leerlingen. De mentoren, die zich vrijwillig inzetten, zijn de basis waarop School’s cool draait. In de bijlage een mooi voorbeeld van mentor en leerling.

Een cruciale overgangsfase

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een lastige fase door de vele veranderingen die daarmee gepaard gaan. Door kwetsbare leerlingen goed te begeleiden verkleint het risico op voortijdig schooluitval. Ook draagt het mentorschap bij aan de opbouw van een goed sociaal netwerk. Rabobank Foundation vindt dit belangrijke elementen die noodzakelijk zijn om in de toekomst op eigen benen te kunnen staan. Met de donatie van Rabobank Foundation krijgen deze leerlingen die willen leren maar van wie de ouders het financieel niet kunnen betalen de gelegenheid om hun capaciteiten en talenten te ontwikkelen met hulp van een mentor van School’s cool.

School’s cool Nederland

School's cool Nederland bevordert dat meer leerlingen gebruik kunnen maken van School’s cool en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van School’s cool. Ze bevordert de kennisuitwisseling en samenwerking tussen de vestigingen en laat (wetenschappelijke) effectmetingen uitvoeren. Met de bijdrage van Rabobank Foundation kan het landelijk ondersteunend bureau de professionaliseringsslag maken die nodig is om groei naar meer gemeenten mogelijk te maken.

Downloads:

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC-T-0407
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0) 30 216 2333