Aflatoun is een wereldwijd succes

De stichting Aflatoun is erkend als succesvol en belangrijk initiatief op het gebied van financiële educatie voor kinderen. In de NGO top 500 is Aflatoun geëindigd op de 29e plaats en wordt hiermee gezien als wereldleider in haar vakgebied. Rabobank Foundation steunt al vele jaren het educatieve programma in diverse landen.

Geldzaken en kinderrechten zijn over het algemeen onderbelichte thema’s in het onderwijs aan kinderen en tieners. Aflatoun streeft er naar zoveel mogelijk kinderen wereldwijd te bereiken met hun lesprogramma. Zij leert en moedigt kinderen en jongeren aan om hun talenten te ontdekken en te gebruiken, om op te komen voor hun rechten en die van hun omgeving, om spelletjes te spelen en problemen op te lossen. Kinderen leren sparen, begrotingen te maken en sociale en financiële bedrijfjes op te zetten die henzelf, hun familie en hun directe omgeving ten goede komen. De trainingsmethode van Aflatoun wordt al wereldwijd in meer dan 100 landen toegepast, door meer dan 2 miljoen kinderen en jongeren. Bijna een derde van alle kinderen die deelneemt of deel heeft genomen aan het programma is nu aan het sparen of heeft een bedrijfje opgezet.

Aflatoun, gesymboliseerd door een vlam, heeft wereldwijd een vuur doen ontbranden dat zich blijft verspreiden. Ook Rabobank levert graag een bijdrage aan de missie van Aflatoun om zoveel mogelijk kinderen toegang te geven tot financiële educatie. Rabobank Foundation geeft samen met een aantal lokale Rabobanken ondersteuning aan diverse programma’s in Afrika en Azië.

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC-T-0407
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0) 30 216 2333