Expertise Foundation helpt landbouw Afrika verder

Afrika kán meer voedsel produceren. Dat heeft niet alleen te maken met technische oplossingen, maar ook met krachtenbundeling door boeren. Juist dat is de expertise van Rabobank Foundation. De Foundation is daarom nauw betrokken geweest bij het Food First congres over de Afrikaanse landbouw op 22 juni jl. Experts uit Afrika en Nederland spraken er over de toekomst van de landbouw en voedselvoorziening in het deel van Afrika ten zuiden van de Sahara (sub-Sahara). Het gaat over de vraag hoe Afrikaanse boerenfamilies efficiënter kunnen gaan werken, hoe voedselzekerheid te realiseren is in gebieden waar conflicten zijn geweest en hoe het boer zijn aantrekkelijk kan worden voor jongeren.

Coöperaties zorgen voor perspectief

Rabobank Foundation is volop actief in Afrika. De Foundation helpt boeren bij het bundelen van hun krachten in coöperaties. Daardoor kunnen ze beter inkopen, hun positie bij de afzet verbeteren en financiering regelen voor ontwikkeling van hun bedrijven. Al met al bereikt Rabobank Foundation hiermee 1,2 miljoen boeren in met name het oosten en westen van Afrika. ‘Mensen krijgen meer kennis, meer marktkansen, meer inkomen, meer perspectief’, weet Pierre van Hedel, directeur van Rabobank Foundation. ‘Wat we in Afrika doen, noem ik wel eens de Rabobank op herhaling. We doen daar waar we ooit in Nederland mee begonnen en waar we goed in zijn. Zo worden we als Rabobank in Afrika ook gezien.’ Van Hedel geeft aan dat dat beeld versterkt wordt doordat de Rabobank ook zaken doet met grote internationale spelers in landbouw en voeding, die kwalitatief goed aanbod in Afrika zoeken. De Rabobank brengt deze internationale spelers en lokale boerencoöperaties bij elkaar.

Beperkte belangstelling jongeren

Krachtenbundeling alleen is niet genoeg om de Afrikaanse landbouw en voedselvoorziening verder te helpen. Want een coöperatie opzetten is één, maar uiteindelijk moeten de coöperaties doen waarvoor ze bedoeld zijn. Boerencoöperaties ondersteunen bij het goed functioneren, dat is voor Pierre van Hedel een van de aandachtspunten voor verdere ontwikkeling van de Afrikaanse landbouw. Coöperaties kunnen een belangrijke rol vervullen om de interesse van Afrikaanse jongeren te wekken om boer te worden, een belangrijk thema op het congres. Van Hedel schat in dat de gemiddelde leeftijd van boeren 50 tot 55 jaar is. ‘Jongeren vinden het veel moderner en aantrekkelijker om mobieltjes te gaan verkopen in de grote stad, maar daar zijn er al heel veel van. Jongeren moeten het weer aantrekkelijk gaan vinden om boer te worden. Daarvoor is het nodig dat ze inkoop- en afzetmogelijkheden hebben via een coöperatie, dat er voldoende land is voor hun bedrijf en dat hun bedrijf voldoende inkomen genereert. Als hun bedrijf wat groter is, kunnen ze handwerk vervangen door mechanisatie en kunnen ze modernere technieken gebruiken. Voor deze verbeteringen is financiering nodig. Daar kan Rabobank Foundation een rol in spelen, maar wij stimuleren ook juist de boeren zelf hier een rol in te spelen door het vormen van spaar- en kredietcoöperaties.’

Foto onderschrift:
Food First-conferentie over de toekomst van de landbouw en voedselvoorziening in Afrika. Groepsfoto van aanwezige studenten met koningin Máxima. Uit handen van Rabobank-bestuurslid Berry Marttin ontving de koningin het kookboek ROOTS ter gelegenheid van 40 jaar Rabobank Foundation.

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC-T-0407
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0) 30 216 2333