Financiële educatie voor gehandicapte kinderen in Kenia dankzij samenwerking Rabobank, Aflatoun en Lilianefonds

In de armste streken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika leven ruim 40 miljoen kinderen met een handicap. Handicaps en armoede versterken elkaar. Vanwege de zorgkosten en ook omdat de ouders voor hun kinderen moeten zorgen en daardoor zelf geen inkomen kunnen genereren. Daardoor komen kinderen en jongeren met een handicap vaak in een vicieuze cirkel terecht. Maar met de op maat gemaakte kindvriendelijke leermethode van Aflatoun - die ook buiten het formele onderwijssysteem kan worden ingezet - kan ook deze kwetsbare doelgroep spelenderwijs essentiële sociale en economische vaardigheden leren waar zij, en hun omgeving, de rest van hun leven baat bij hebben.

Het educatieve programma van Aflatoun combineert sociaal en financieel onderwijs, met als doel om kinderen te inspireren zichzelf sociaal en economisch te ontwikkelen. Rabobank Foundation was een van de eerste partners van Aflatoun. Rico Niesten, directievoorzitter Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken: ‘Wij zijn via Rabobank Foundation betrokken bij een spaar-en krediet coöperatie in Kenia. Omdat wij lokaal ook partner zijn van het Liliane Fonds, zagen wij als lokale bank kansen voor gehandicapte kinderen in Kenia. Daarom hebben we de drie partijen – Rabobank Foundation, Aflatoun en Lilianefonds-met elkaar in contact gebracht.’

Spelenderwijs leren over sparen en ondernemen

De organisatie van het sociaal en financieel educatieprogramma is in handen van Aflatoun. Aflatoun Child Social & Financial Education bereikt inmiddels 3 miljoen kinderen per jaar in meer dan 100 landen wereldwijd. Anjali Sakhuja, directeur Aflatoun: ‘De kinderen leren spelenderwijs over financiële zaken als sparen en ondernemen. Ze leren hoe ze samen kunnen werken en samen beslissingen kunnen nemen, bijvoorbeeld bij de aanschaf van materialen. Door deze aanpak krijgt hun zelfvertrouwen een boost en doen ze tegelijkertijd kennis op over financiële zaken, ondernemerschap en de wereld om hen heen. Een mooi neveneffect is dat ook ouders hierdoor het belang gaan inzien van scholing en onderwijs.’ Na een eerste introductie nemen plaatselijke leerkrachten het programma op in hun reguliere lespakket. ‘En dat is een goede zaak’, vindt Rico Niesten, ‘want geldzaken is vaak een onderbelicht thema in het onderwijs aan kinderen en tieners. Terwijl je daarmee kinderen juist kunt inspireren om zich te ontwikkelen. Met het programma van Aflatoun leren ze essentiële vaardigheden waar ze de rest van hun leven baat bij hebben. En dit heeft niet alleen een enorm effect op hun eigen leven, maar ook op het leven van hun ouders en de gemeenschap waarin ze leven.’

Aflatoun heeft een lesprogramma op maat ontwikkeld, speciaal voor kinderen met een handicap. Deze zomer worden de aangepaste materialen in Kenia in gebruik genomen door de partnerorganisaties van het Liliane Fonds.

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC-T-0407
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0) 30 216 2333