Rabo Share4More doneert €10.000 voor de slachtoffers in Nepal

Naar aanleiding van de verwoestende aardbeving in Nepal, is de hulp hard nodig voor de eerste levensbehoeften van de slachtoffers. De ramp kostte duizenden mensen het leven en heeft een spoor van verwoesting achtergelaten.

Hulp via Giro 555

Nepal aardbevingAangezien Nepal geen focusland is van Rabo Share4More, beschikken we niet over een netwerk om daar op dit moment financiële hulp te faciliteren. Om de mensen daar toch te kunnen helpen, roept Share4More collega’s op om een bijdrage te geven via de landelijke hulporganisatie Giro 555. Rabo Share4More voegt daar een donatie aan toe van
€10.000,-.

Hulpacties door Share4More

Aardbeving nepal 2Share4More begon in 2004 als initiatief voor hulp n.a.v. de tsunami. Wat begon als hulpactie, is uitgegroeid tot structureel fonds voor educatie en watervoorziening, maar noodhulp doen we nog steeds. Wanneer er een ramp is binnen het gebied waarin Share4More een netwerk heeft van projectpartners (26 landen), kunnen we een hulpactie starten die specifiek bedoeld is voor de lange termijn opbouw. Dat is een stap verder dan de eerste noodhulpbehoeften. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan op de Filippijnen. Omdat we partners hebben binnen het rampgebied, kunnen we hun plannen voor wederopbouw ondersteunen en ze op lange termijn ook volgen. Op deze pagina kun je daar meer over lezen. Alle collega’s die al reeds een bijdrage overgemaakt hebben willen we hartelijk danken voor de steun. Ook vanuit het fonds dragen we de slachtoffers in Nepal een warm hart toe en doneren €10.000.

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC-T-0407
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0) 30 216 2333