Investeren in een nieuwe generatie boeren in Oeganda

Via de stichting Kinderen voor Oeganda steunt het Rabo Foundation Medewerkersfonds een agrarisch trainingsprogramma voor jongeren in Kibinge, Oeganda.

Al sinds 2008 werken agrarische gemeenschappen uit zestien dorpen in Kibinge samen om hun economische omstandigheden te verbeteren. Samen maken de mensen structurele verbeterplannen om de lokale landbouwsector te versterken.

Voedselzekerheid en AgriBusiness

Met het projectplan ‘Foodsecurity en AgriBusiness van onderop’ wordt een belangrijke stap gezet om ook de jeugd te inspireren boer te worden. En dit is belangrijk, want veel jongeren in Oeganda trekken naar de stad, omdat ze geen toekomst zien in een agrarisch bestaan. Zeven scholen krijgen een schooltuin, inclusief een lesprogramma over voeding en het onderhouden van de groentetuintjes. Als aanvulling hierop kunnen ruim 300 kinderen via het ‘Child to Farmer’ programma een praktijkleerstage doorlopen bij een echte agrarische onderneming. Na het in praktijk brengen van alle geleerde kennis en vaardigheden, is er ruimte voor 100 jongeren om verder begeleid en getraind te worden richting het starten van een eigen bedrijf in veeteelt of landbouw. Deze integrale aanpak werkt inspirerend voor een nieuwe generatie boeren. Door het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden, het vermarkten van producten en de toegang tot microkrediet, zien zij nieuwe kansen voor een baan in de landbouw.

Heb jij ook een project dat je voor wilt dragen? Kijk dan op onze website voor meer informatie. www.share4more.nl

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333

Rabo Foundation Medewerkersfonds