Van Staatsschool naar STERschool

Stichting El Manguaré ondersteunt buurtscholen uit achterstandswijken in Iquitos, Peru. Door drie jaar lang intensief samen te werken met directie, leerkrachten en de directe omgeving, word het onderwijsniveau verbeterd.

In het Amazonegebied van Peru is het gebruikelijk dat kinderen naar een staatsschool gaan. De stichting El Manguaré steunt een aantal van deze scholen met de invoering van een interactief lesprogramma. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de STER-methode. Centraal staan onderwerpen zoals zelfwaardering en zelfvertrouwen van de leerling, vroegtijdige stimulatie, begrijpend en technisch lezen en spelend rekenen. Met hun hulp wil de stichting de vicieuze cirkel van armoede en analfabetisme in kansarme wijken doorbreken.

Regionale verbeteringen

Op de staatsschool Sarita Colonio worden de komende drie jaren minimaal 30 leerkrachten begeleid om positief en dynamisch onderwijs toe te passen. Elk jaar zullen ongeveer 200 kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. Naast de ondersteuning van de staatsschool worden er jaarlijks vier trainingen gegeven aan 30-50 leerkrachten vanuit heel Iquitos. Op deze manier kan een nog grotere groep docenten en leerlingen bereikt worden!

"De meeste van deze leerlingen krijgen een stabielere basis mee voor de rest van hun schoolcarrière en hun leven in de toekomst"

Dromen over de toekomst

Een prachtige bijkomstigheid van dit project is dat de kinderen zich niet enkel op academisch niveau ontwikkelen. Eerdere resultaten laten  namelijk zien dat kinderen naarmate het project loopt, steeds meer in zichzelf beginnen te geloven en daarmee in de mogelijkheid op een beter leven in de toekomst. Daarnaast zorgt de nieuwe lesmethode voor een positieve sociale sfeer in de klas en is de betrokkenheid van de families van deze kinderen enorm gegroeid. 

Betrokkenheid van medewerker en klant

Monique Creuwels van Rabobank Parkstad Limburg heeft dit project aangedragen bij het Rabo Foundation Medewerkersfonds. Via één van haar klanten is zij attent gemaakt op de stichting El Manguaré. Deze klant heeft zelf vrijwilligerswerk gedaan bij de stichting en haar enthousiast gemaakt voor hun projecten. “Vooral het feit dat de stichting zich richt op een toekomstbestendige en kleinschalige probleemaanpak voor kinderen vond ik heel belangrijk. Ik ben trots dat we als Rabo Foundation via het Medewerkersfonds dit project kunnen ondersteunen”, aldus Monique.

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333