Satellietdata nuttig voor financiering van voedselzekerheid

Rabobank Foundation organiseerde op 16 februari jl. samen met het Platform voor Inclusieve Financiering (NpM) en het Netherlands Space Office (NSO) een congres over ‘Geodata for Inclusive Finance and Food’.

Informatie gebaseerd op satellietgegevens, helpt kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden hun oogst te verbeteren. Deze informatie is zo nauwkeurig dat precisielandbouw mogelijk is. Een boer krijgt dan bijvoorbeeld een SMS wanneer hij moet mesten, irrigeren of oogsten. Zijn oogst neemt aanzienlijk toe in kwantiteit, maar zeker ook in kwaliteit. “Hierdoor wordt het risico dat boeren hun lening niet kunnen terugbetalen verkleind en zijn banken eerder bereid hen te financieren. Toegang tot financiële diensten is essentieel voor boeren om te kunnen groeien en zo voldoende voedsel te kunnen produceren”, aldus Pierre van Hedel, directeur Rabobank Foundation.

Betere inschatting kredietwaardigheid boeren

Gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Netherlands Space Office (NSO) een twintigtal projecten op basis van satellietdata met applicaties voor boeren in ontwikkelingslanden. Wat nu nog ontbreekt is dat deze toepassingen ook voor financiële instellingen worden ontwikkeld. Een bank kan met behulp van deze informatie een betere inschatting van de kredietwaardigheid van een boer maken. En de kosten voor financiële instellingen worden lager. Een bank hoeft niet meer de boeren individueel te bezoeken om te zien hoe de oogst groeit maar krijgt nu advies op basis van waarnemingen door de satelliet. Van Hedel: “Of het gaat om het verstrekken van werkkapitaal, leningen om te investeren of verzekeringen, op basis van geo-informatie kunnen banken bepalen waar de meeste kansen liggen voor een hogere en betere voedselproductie. Zeker als deze satellietinformatie gecombineerd wordt met andere gegevens.”

“Op basis van geo-informatie kunnen banken bepalen waar de meeste kansen liggen voor een hogere en betere voedselproductie”

Het belang van goede wet- en regelgeving

Bestaande innovaties en mogelijkheden van satellietdata en andere ICT-toepassingen werden tijdens het congres gepresenteerd. Kleinschalige boeren kunnen steeds meer gebruik maken van ICT-toepassingen. Het trainen van boeren om dit op grote schaal toe te passen is essentieel. Universiteiten, bedrijven, overheden, VN-organisaties en NGO’s werken op dit gebied steeds nauwer samen. De publicatie is gebaseerd op een analyse van 250 projecten. Hieruit blijkt dat om deze innovaties goed te kunnen implementeren, meer aandacht moet komen voor adequate wet- en regelgeving.

Bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen

In het kader van haar contributie aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties onderzoekt NpM, waarvan Rabobank Foundation lid is, manieren om de financiering van ondernemers in ontwikkelingslanden te verbeteren en te verduurzamen. Rurale financiering krijgt daarbij extra aandacht.  “De financiële sector kan veel betekenen bij onderwerpen als voedselzekerheid, klimaat en ondernemerschap”, zegt Josien Sluijs, Directeur NpM, Platform for Inclusive Finance. “Kleine boeren verzorgen 70% van de wereldwijde voedselproductie, en zijn dus onmisbaar voor voedselzekerheid”.

Lees hier de publicatie 'Geodata and ICT Solutions for Inclusive Finance and Food Security'

Meer informatie

albert.boogaard@rabobank.nl

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333