Rabo Rural Fund

Het Rabo Rural Fund is onderdeel van de Rabobank Groep. Behalve de Rabobank Foundation dragen ook ICCO en Cordaid bij als aandeelhouder van het fonds. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is betrokken geweest bij de opstart van het fonds.

Financiering voor coöperaties en het MKB

Het Rural Fund richt zich op de financiering van boerencoöperaties en het midden-en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden. Agrarische bedrijven en coöperaties die te groot zijn geworden voor donaties en microkredieten, maar nog niet in aanmerking komen voor reguliere bankleningen, hebben vaak grote moeite om financiering te vinden. Het Rural Fund voorziet in deze behoefte. Dankzij het fonds kunnen agrarische bedrijven de opkoop, verwerking en verkoop van hun producten financieren. We financieren duurzame waardenketens in onder meer koffie, cacao, honing, katoen, kruiden, noten, pepers, soja, visserij en groentes. Daarnaast financieren we vaste activa, zoals de uitbreiding van productielijnen.

Duurzame economische ontwikkeling

Ruim een miljard mensen leven wereldwijd in grote armoede. Driekwart van hen woont op het platteland en is afhankelijk van agrarische productie. Het versterken van producentenorganisaties en agrarische ondernemers in ontwikkelingslanden is dan ook van groot belang voor armoedebestrijding. Door organisaties en boeren toegang te geven tot financiering, netwerken en kennis, levert het Rural Fund een bijdrage aan een duurzame economische ontwikkeling én voedselzekerheid.

Meer over

Rabo Rural Fund

Contact

Rabo Rural Fund

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht