Rabo Rural Fund

Ruim een miljard mensen leven wereldwijd in grote armoede. Driekwart van hen woont op het platteland en is afhankelijk van agrarische productie. Om armoede te bestrijden, is het versterken van producentenorganisaties en agrarische ondernemers in ontwikkelingslanden enorm belangrijk.

De organisaties en kleinschalige boeren zijn verantwoordelijk voor meer dan tachtig procent van het voedsel in deze landen, maar hebben vaak veel moeite om financiering te vinden. Ze zijn namelijk te groot voor donaties en microkredieten, maar komen nog niet in aanmerking voor reguliere bankleningen. Terwijl toegang tot financiering juist noodzakelijk is voor groei.

Rabo Rural Fund wil die organisaties en boeren steunen met toegang tot financiering, netwerken en kennis. Zo levert het fonds een bijdrage aan een duurzame economische ontwikkeling, beter inkomen voor kleinschalige boeren én voedselzekerheid.