Tanzania – Tembo Coffee Company

Pionier in de kwaliteitskoffie: Tembo Coffee Company

In Tanzania wordt koffie traditioneel verhandeld via de centrale veiling. Koffie buiten deze veiling verkopen mag alleen als de koffieboer dan een aantoonbaar hogere prijs krijgt dan op de veiling. Tembo doorbrak de gangbare koffiehandel door direct naar de boer te gaan en hem of haar een hogere prijs te geven. Sinds 2014 ontvangt Tembo een handelsfinanciering van het Rabo Rural Fund.

Betere positie voor alle koffieboeren in Mbeya

In Tanzania is er weinig handelsfinanciering beschikbaar voor middelgrote handelaren. Daardoor is het lastig voor deze bedrijven om te concurreren met grote handelaren die de koffiemarkt domineren. Het Rabo Rural Fund vindt het belangrijk om Tembo te ondersteunen, omdat het direct handel met de boer drijft. Hierdoor investeert Tembo meer in de koffieproductie en worden de boeren geholpen om nog betere koffie te produceren. Die hulp bestaat uit trainingen en uit levering van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Door de directe handel kan de boer meer en betere koffie produceren en krijgt hij een hogere prijs. De kwaliteit van de koffie uit Mbeya wordt steeds meer op waarde geschat door handelaren. De koffie verdwijnt niet meer in de massa via de centrale veiling en de boeren hebben directer contact met de opkopers. Daardoor hebben de koffieboeren een sterkere positie in de handelsketen.

Uitdagingen

Het werk van een bedrijf als Tembo is niet altijd makkelijk. Het doorbreken van het handelssysteem kent uitdagingen. Zo zijn de transactiekosten in Mbeya hoger, omdat de boeren vaak niet georganiseerd zijn. Ook moet Tembo investeren in de relatie met de boer en er is veel verzet tegen de nieuwe marktstructuur. Zo dreef een gewiekste handelaar in het voorseizoen de prijs op de veiling omhoog, waardoor de boeren hun koffie toch naar de veiling brachten. Toen ze eenmaal hun koffie op de veiling wilden verkopen, was de prijs weer gedaald. Hierdoor liepen zowel de boeren als Tembo inkomsten mis. Dergelijke voorbeelden laten zien hoe ingewikkeld de dynamiek is van markten waarin de klanten van het Rural Fund opereren.