Vietnam – Blueyou Trading

Duurzame visserij van Blueyou Trading

Blueyou Trading is opgericht om in de markt voor duurzame vis het gat tussen vraag en aanbod te dichten. Het bedrijf ontdekte dat er veel vraag was naar duurzame vis én dat er voldoende vis duurzaam werd gevangen. Maar omdat die vis niet traceerbaar of gecertificeerd was, kon die niet als 'duurzaam' worden verkocht aan de marktpartijen uit de VS en Europa. Blueyou Trading startte daarom een handelsbedrijf in gecertificeerde, duurzaam gevangen zwarte garnalen uit Vietnam. Het Zwitserse bedrijf was al snel op zoek naar kapitaal om werkzaamheden uit te breiden, maar kwam niet in aanmerking voor lokale financiering in Vietnam. En de Zwitserse banken vonden het financieren van dit kleine, innovatieve bedrijf te riskant.

Rural Fund legt de basis

De missie van Blueyou Trading sprak het Rabo Rural Fund aan en in 2015 kreeg het bedrijf een handelslening. Dit jaar is de ondersteuning uitgebreid. De helft van deze nieuwe financiering is ondergebracht bij Rabobank Foundation. Met de steun van de Rabobank als stevige basis kan Blueyou Trading de komende jaren verder groeien.

Impact voor de vissers

De 3.240 vissers waarmee Blueyou Trading in Vietnam werkt, behoren tot een relatief arme bevolkingsgroep. Door Blueyou Trading hebben deze boeren toegang gekregen tot de internationale markt voor duurzame visserij. De vissers zijn gecertificeerd en omdat ze aantoonbaar duurzaam zijn, ontvangen ze bovenop de normale prijs een premie. Daarmee gaat hun inkomen omhoog. Ook worden de vissers getraind in het gebruik van betere technieken en het verminderen van verspilling.

Duurzame voedselproductie

Blueyou Trading heeft veel aandacht voor behoud van de mangroven waarin de zwarte garnalen gevangen worden. De mangroven werden vroeger gekapt, maar worden nu beschermd en hebben een economische waarde gekregen voor de lokale bevolking. Samen met het Rural Fund wil Blueyou Trading het model nu verder opschalen, waardoor het aanbod van duurzame vis groter kan worden. Zo draagt de Rabobank bij aan het verkennen van nieuwe manieren van duurzame voedselproductie.