Duurzame Food & Agri-sector

Zorgen voor genoeg, gezonde voeding, binnen de grenzen van onze planeet. Dat is de uitdaging waar we wereldwijd voor staan. Rabobank vindt het belangrijk om hieraan een bijdrage te leveren. Dat doen we door samen met onze klanten en partners te werken aan verduurzaming van de voedsel- en landbouwsector.

Duurzaam doen

We geloven dat iedereen altijd een stap kan zetten en helpen met onze kennis, netwerken en financiële oplossingen. Zo nemen we bij leningen duurzame doelen op. Als klanten die doelen behalen ontvangen ze korting. Ook dragen we bij aan fondsen die het voor klanten makkelijker maken om duurzame innovaties te financieren en zo uitstoot te verminderen, zoals het Klimaatfonds voor de Landbouw. En we werken samen met allerlei partners om vergroening van bedrijven goed in kaart te brengen en te verbeteren. De Biodiversiteitsmonitor voor de landbouw en melkveebedrijven is daar een voorbeeld van.

Benieuwd naar wat nog meer doen om de voedsel- en landbouwsector te verduurzamen? Bekijk dan de voorbeelden hieronder.

Relevante artikelen