Duurzame Food & Agri-sector

In 2050 zijn er naar verwachting bijna 10 miljard monden te voeden. En hoewel we vandaag de dag meer voedsel produceren dan ooit tevoren, staat ons voedselsysteem onder druk. De gevolgen van klimaatverandering vormen een bedreiging voor de voorspelbare groeiseizoenen en het levensonderhoud van boeren. De bodemgezondheid en biodiversiteit verslechteren. Naar schatting gaat een derde van het wereldwijd geproduceerde voedsel verloren of wordt verspild. Tegelijkertijd heeft de voedsel- en landbouwsector te maken met verschuivingen in de consumentenvraag en veranderingen in de milieuwetgeving.

De voedsel- en landbouwsector staat voor vele uitdagingen, maar Rabobank denkt dat het op deze vier gebieden het meest kan betekenen voor (en met) klanten. Daarom hebben we het faciliteren van deze vier transities een topprioriteit gemaakt voor de komende jaren. Als een van de grootste voedsel- en landbouwbanken ter wereld onderhoudt Rabobank relaties met alle grote spelers in het voedselsysteem. Met onze uitgebreide netwerken en sectorspecifieke kennis kunnen we klanten begeleiden en ondersteunen bij het vinden van hun weg in de veranderende voedsel- en landbouwsector. Als bank beschikken we over financiële middelen en kunnen we duurzame oplossingen met een positieve impact op maatschappij en milieu financieren, zonder dat dit ten koste gaat van de winst. Om een toekomstbestendig voedselsysteem tot stand te brengen moet je weten wat gedaan kan worden, wie dat kan doen en wie dat kan financieren. We ondersteunen onze klanten graag bij hun duurzaamheidstransitie met onze kennis, netwerken en financiële oplossingen.

Relevante artikelen