Zakelijke klanten ondersteunen bij stapsgewijze verduurzaming

Productiekosten verlagen, minder grondstoffen gebruiken, de consument raken met duurzame producten. Met deze uitdagingen en vraagstukken heeft elke onderneming te maken. Bij duurzame ontwikkeling ondersteunt en inspireert de Rabobank haar zakelijke klanten.

De Rabobank is er om als bank de klanten en hun omgeving te versterken. In Nederland zijn zo’n 800.000 kleine en grote bedrijven uit alle sectoren klant bij de Rabobank. Buiten Nederland zijn met name ondernemingen klant die actief zijn in de landbouw en de voedingssector.

Economische ontwikkeling

De Rabobank wil zakelijke klanten ondersteunen bij stapsgewijze verduurzaming van hun bedrijf en zo bij het versterken van hun concurrentiepositie. Duurzame ontwikkeling heeft alles te maken met economische ontwikkeling, soms ook met nieuwe verdienmodellen. Heel concreet: bedrijven die investeren in energiebesparing of opwekking van duurzame energie, besparen kosten en dragen bij aan de bescherming van het klimaat. En door op een nieuwe manier aan de slag te gaan met grondstoffen, productiemethoden en hergebruik, kunnen ondernemers komen tot nieuwe verdienmodellen en tegelijkertijd bijdragen aan het behoud van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen. Als tomatenvelletjes die overblijven bij de productie van ketchup, een bestemming krijgen in een autodashboard, dan krijgt het begrip ‘circulaire economie’ handen en voeten.

Advies, financiering, stimulering

Richting het jaar 2020 wil de Rabobank in het ondersteunen van verduurzaming bij zakelijke klanten het volgende bereiken:

  • Duurzame klantfoto. Voor klanten maakt de Rabobank inzichtelijk in welke mate zij qua duurzaamheid voorop of juist achteraan lopen ten opzichte van concurrenten in hun sector. Deze ‘klantfoto‘, die gepaard gaat met een advies, biedt inzicht in de sterktes en zwaktes van de onderneming en in kansen en bedreigingen in de markt. Voor kleinere zakelijke klanten komt voor hen relevante duurzaamheidskennis beschikbaar via mobiele applicaties, wat hen helpt bij hun stapsgewijze verduurzaming.
  • Voorrang voor koplopers. De Rabobank verdubbelt de omvang van de dienstverlening aan duurzame koplopers. Binnen de reguliere risico- en rendementseisen krijgt een duurzaam initiatief met voorrang toegang tot financiering. Ook ontwikkelt de Rabobank samen met koplopers op hun verzoek nieuwe financiële oplossingen om hen optimaal te ondersteunen in hun zakelijk succes.

Binnen de reguliere risico- en rendementseisen krijgt een duurzaam initiatief met voorrang toegang tot financiering.

  • Ontwikkelen circulaire economie. We delen kennis en ontwikkelen nieuwe business- en financieringsmodellen. Ook verkennen we in heel Nederland regionale kansen voor het organiseren van de circulaire economie. Daarnaast starten, financieren of participeren we in initiatieven die bijdragen aan het hoogwaardig hergebruik van grondstoffen en duurzame ketens.
  • Verduurzaming in financiering. De duurzaamheidsprestaties van onze zakelijke klanten gebruiken we bij het onderbouwen van financieringsvoorstellen. We bieden onze klanten financiële maatwerkoplossingen die hen helpen om deze prestaties stapsgewijs te verbeteren. We introduceren nieuwe producten met een directe relatie tussen onze spaarders en beleggers en innovatieve duurzame ondernemingen.

Feiten op een rij

Voor ondersteuning van zakelijke klanten in verduurzaming heeft de Rabobank de afgelopen jaren al veel gedaan:

  • In Nederland is de Rabobank de grootste bank in groen financieren. De Rabo Groen Bank is de grootste groenbank in de Nederlandse markt met 1,9 miljard euro aan lopende groenfinancieringen. Groenlabel kassen, windenergie, geothermie, biologische boeren en duurzame gebouwen zijn de voornaamste investeringscategorieën die we financieren. Voor de food- en agrisector en Nederland hebben de Rabo Groen Bank en lokale Rabobanken een aantrekkelijk zonnepanelenprogramma in de markt gezet. De Rabobank is marktleider in de Verenigde Staten en Canada in wind- en zonenergie en in Nederland bij de financiering van windmolens.
  • Voor duurzame koplopers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf heeft de Rabobank in november 2015 de Impactlening geïntroduceerd, met rentekorting van de Europese Investeringsbank (EIB).
  • De Rabobank stimuleert innovatie op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid kan niet zonder innovatie. Daarom stimuleert de Rabobank duurzame ontwikkelingen en innovaties die bijdragen aan een duurzame toekomst. Dit gebeurt met de Herman Wijffels Innovatieprijs en de Circular Economy Challenge.
  • Duurzame bedrijfsobligaties. Grote bedrijven en financiële instellingen financieren hun duurzame projecten steeds vaker via de kapitaalmarkt. Institutionele beleggers hebben belangstelling om in deze duurzame bedrijfsobligaties (green ‘bonds’) te investeren. Om de groeiende vraag naar duurzame bedrijfsobligaties te ondersteunen, publiceerde de Rabobank samen met een aantal zakenbanken begin 2014 de Green Bond Principles, gericht op het standaardiseren van de duurzame bedrijfsobligatie.

Lees meer