Chileense zalmkwekers geven blauwe vinvis weer de ruimte

De blauwe vinvis en de Chileense dolfijn krijgen hun vrijheid terug voor de kust van Chili, omdat viskweekbedrijven de productie verplaatsen. Deze ruimte voor grote zeevissen is een van de resultaten van het partnership van het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de Rabobank voor verduurzaming van de zalmkweek in Chili.

Samenwerking Wereld Natuur Fonds en Rabobank voor duurzamere zalmproductie

Chili is na Noorwegen de grootste zalmproducent ter wereld. De meeste zalm is afkomstig van viskwekerijen, die inspelen op de wereldwijd stijgende consumptie van vis.

Schaduwzijden

Hoe goed zalmkweek ook is voor de Chileense economie, de opmars van de zalmkweek kent zijn schaduwzijden. De viskwekerijen liggen voor de Chileense kust. Dat is nu net het gebied waar vanouds blauwe vinvissen en Chileense dolfijnen zwemmen. Deze grote zeedieren hebben dat gebied nodig voor hun voedsel en om zich voort te planten. Ook hebben viskwekerijen negatieve gevolgen voor de soortenrijkdom in de zee en voor de bevolking van de vissersdorpen in Chili.

Samenwerkingsverband WNF en Rabobank

Om een rendabele productie van kweekzalm in Chili te combineren met zorg voor natuur, milieu en mensen, begonnen het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de Rabobank in 2011 een samenwerkingsverband. De Rabobank heeft grote zalmproducenten als klant. Zij zijn belangrijk voor de verduurzaming van de sector. Het WNF zet zich wereldwijd in voor het behoud van soortenrijkdom en nam mede het initiatief voor de Aquaculture Stewardship Council (ASC). Deze organisatie is verantwoordelijk voor wereldwijd geldende afspraken voor duurzame visteelt en stelt daarvoor het ASC-keurmerk beschikbaar. ASC werkt samen met viskweekbedrijven, visverwerkers, supermarktketens, foodservicebedrijven en natuurbeschermingsorganisaties.

Veelbelovende ontwikkelingen

We schrijven eind 2015. Heeft het samenwerkingsverband van het WNF en de Rabo de Chileense zalmteelt compleet veranderd? Dat niet, maar de ontwikkeling is veelbelovend. Een overzicht van wat het samenwerkingsverband zoal in gang heeft gezet:

  • Met behulp van sonars op de zeebodem brengen deskundigen voor de kust van Chili de bewegingen van de blauwe vinvissen en de Chileense dolfijnen in kaart. Deze informatie is nodig om de goede locatie te bepalen voor viskwekerijen. Het project van het WNF en de Rabobank heeft de eerste sonars gefinancierd. Alleen het WNF en betrokken ondernemers krijgen inzicht in de routes en verblijfplaatsen van de dieren, om te voorkomen dat er ongewild toerisme of zelfs jacht op deze dieren komt. 
  • Op basis van deze sonarinformatie hebben de eerste bedrijven productie verplaatst om ruimte te geven aan de blauwe vinvissen en de dolfijnen. Gemakkelijk is dat niet altijd. 
  • Een beperkt, maar groeiend deel van de Chileense zalmproductie verdient inmiddels het ASC-certificaat voor duurzame visteelt. Met het ASC-keurmerk komen de Chileense producenten in beeld bij afzetmarkten en afnemers die zo'n certificaat vereisen.
  • Onderzoek, betaald door het WNF en de Rabobank, geeft meer inzicht in hoe de viskweeksector beter kan zorgen voor een gezond milieu in de zee en hoe de sector daar zelf ook weer baat bij heeft. Denk aan een betere bescherming van de oceaanbodem of alternatieven voor het gebruik van jonge zeevis als voer voor de kweekzalm. Ook maakt het onderzoek duidelijk hoe minder watervervuiling zorgt voor meer zuurstof in het water en daarmee voor gezondere zalm in de kweekbassins.
  • Er is een programma gestart, dat is gericht op versterking van de positie van de lokale vissersbevolking. Aandachtspunt is bijvoorbeeld dat de lokale vissers voldoende ruimte op zee en in baaien hebben om te vissen. Ook stimuleert het programma viskweekbedrijven om de lokale bevolking te betrekken bij de productie van kweekzalm.
  • Bij de beoordeling van kredieten voor visteeltbedrijven in Chili werkt de Rabobank met een checklist voor sociale en milieurisico's.
  • Dit is geen een-tweetje meer van het WNF en de Rabobank. Grote viskweekbedrijven haken aan bij het partnership of onderstrepen op z'n minst het belang van de ontwikkeling die het WNF en de Rabobank in gang hebben gezet.

Related content

Duurzame zalmkweek Chili