De Rabobank is een bank voor klanten. Met Nederland als bakermat zijn we de afgelopen decennia uitgegroeid tot een internationale financiële dienstverlener die actief is op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. We zijn een coöperatieve bank met een agrarische oorsprong en kennen de food & agri sector daarom als geen ander. Wereldwijd hebben we de ambitie om de leidende food -en agribank te worden.

In de samenleving

De Rabobank draagt bij aan de ontwikkeling van individuele mensen, sectoren en de samenleving als geheel. We stimuleren de vitaliteit van lokale gemeenschappen, wereldwijd.

Lees meer

Ethiek

We hebben op sommige ethische dilemma’s niet onmiddellijk een pasklaar antwoord. Daarom hebben we een speciale commissie in het leven geroepen.

Lees meer

Waar we voor staan

Food Forward

De wereld staat voor een enorme opgave: in 2050 genoeg gezond voedsel produceren om 10 miljard monden te voeden. Met respect voor de omgeving, de natuur, de planeet. Duurzaam dus, maar ook economisch rendabel. Nederland speelt hierin een belangrijke rol. Daarom organiseren we ‘Rabo Food Forward’.

Lees meer

Coöperatie

Wij werken voor onze klanten. We verbinden mensen en delen kennis. Dat is de kracht van een coöperatie.

Lees meer

Duurzaamheid

Samen met onze klanten willen we een positieve, maatschappelijke impact realiseren, in de wereldwijde voedselvoorziening en in vitale gemeenschappen.

Lees meer

Rabo Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank.  Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste doel.

Meer over Rabo Foundation

Rabo Partnerships

Onze missie is het verruimen van de toegang tot financiële diensten in ontwikkelingslanden en opkomende markten. “Reaching the unbanked”. Want wie toegang heeft tot financiële diensten verhoogt zijn kansen op welvaart en groei.

Meer over Rabo Partnerships