Nieuwe Rabobank Moonshots en startups presenteren zich op Demo Day

Op 31 mei 2017 eindigde de derde Moonshot-campagne van de Rabobank met de Moonshot Demo Day. Op de Moonshot Demo Day pitchten de drie winnaars hun uitgewerkte ideeën. Tevens kwamen drie eerdere Moonshotwinnaars aan het woord over hun product dat binnenkort op de markt wordt gebracht.

Rabobank innovaties

De Moonshot-campagne is een intern versnellingsprogramma waarbij alle medewerkers van de Rabobank de kans krijgen om met baanbrekende ideeën te komen die de Rabobank helpen om klanten nog beter te bedienen. De derde Moonshot-campagne leverde 175 ideeën op. Uit alle ideeën werden de beste achttien gekozen. Inzenders pitchten hun idee voor een professionele jury waarna de tien beste ideeën doorgingen. Na een aantal intensieve workshops, waarin de deelnemers nieuwe skills leerden om hun idee verder te ontwikkelen, werden de drie winnende gekozen. Bart Leurs, head of FinTech & Innovation: ‘Het doel is nieuwe verdienmodellen ontwikkelen om de Rabobank nog klantgerichter te maken. Het gaat om innovatieve ideeën waarvan we verwachten en hopen dat ze het verschil gaan maken. Een idee hebben is niet genoeg. Het juiste team bij elkaar brengen is net zo belangrijk. Je hebt diverse skills nodig om tot een concept te komen.’

Versnellen in drie maanden

De drie winnende teams van deze derde Moonshot-campagne werkten drie maanden lang aan hun idee bij een op maat gemaakt versnellingsprogramma in Amsterdam en Sydney. De winnaars onderbraken hiervoor tijdelijk hun reguliere werkzaamheden. Na deze drie maanden presenteerden ze hun ideeën, voortgang en groei op 31 mei 2017 aan een jury en het interne publiek tijdens de zogenaamde Demo Day. Leurs: 'Innoveren doen we samen. Het is daarom belangrijk dat we medewerkers blijven stimuleren om met innovatie aan de slag te gaan. De Moonshot-campagne is geen doel op zich, maar een middel om ons te blijven vernieuwen. Door medewerkers meer vrijheid te geven, kunnen ze hun creativiteit meer kwijt.’

Nieuwe ontwikkelingen

Dit jaar wonnen een toepassing die herkenning, toegang en betaling in de customer journey integreert, een idee om boeren makkelijker toegang te geven tot apparaten die zij (tijdelijk) nodig hebben voor hun bedrijfsvoering en een innovatieve datagedreven financierings-oplossing en farm management toepassing voor de veesector.
Bart Leurs is enthousiast: ‘De winnende ideeën zijn mooie oplossingen. De komende tijd bekijken we of en op welke wijze we deze ideeën voor de klanten beschikbaar gaan stellen. In vorige campagnes hebben we soms moeten besluiten om een idee te stoppen, omdat na het valideren bleek dat er geen markt voor is. Dat hoort ook bij het innovatieproces. Deze zomer komen de toepassingen van twee winnaars van vorige Moonshot-campagnes op de markt en een andere toepassing volgt na de zomer. Daar ben ik erg trots op en kijken we erg naar uit.‘

Rabobank startups

Tijdens de Moonshot Demo Day 2017 kwamen Tellow, Peaks en IBAN-Naam Check ook aan het woord over hun toepassing. Deze Rabobank startups wonnen eerdere Moonshot-campagnes en gaan deze zomer de markt op. Tellow biedt zelfstandige ondernemers een volledig geautomatiseerde boekhouding dat gekoppeld is aan de bankrekening. Rabobank is hiermee de eerste Nederlandse bank die een volwaardig geautomatiseerde boekhoudoplossing biedt voor ZZP’ers. De app is vooralsnog alleen voor ZZP’ers met een zakelijke Rabobank rekening.

Peaks is een innovatieve app dat beleggen laagdrempelig maakt door je wisselgeld te beleggen. Met Peaks wordt elk gepind bedrag naar boven afgerond en het verschil automatisch gestoken in een indexfonds. Ook Peaks is eerst beschikbaar voor consumenten met een Rabobank rekening. Op termijn is het ook voor andere rekeningen beschikbaar.

De IBAN-Naam Check controleert bij online of mobiele overboekingen naar Nederlandse rekeningen de ingetoetste IBAN en naam van de ontvanger, vóórdat de overboeking wordt uitgevoerd. Wanneer bij de check afwijkingen worden ontdekt, krijgt de gebruiker een waarschuwing. Rabobank introduceert als eerste Europese bank deze dienst. Andere banken volgen later.