Met ons driejarige Kickstart Food zetten wij onze kennis, netwerken en financiële oplossingen in om klanten en partners nog beter te ondersteunen bij het ecologisch en sociaal verduurzamen van de food & agrarische sector. We focussen op vier sleutelgebieden:

  • Aarde: wereldwijd de kwaliteit herstellen van de huidige landbouwgrond, om meer te produceren met minder weerslag op het milieu
  • Verspilling: voedselverspilling in de hele voedselproductieketen terugdringen
  • Stabiliteit: een stabielere en robuustere voedselmarkt aanmoedigen en stimuleren
  • Voeding: de voedingswaarde van onze diëten uitbalanceren